CBG bronnen
Calmeyer
Foto's uit een Calmeyer-dossier als bewijs bij het bezwaarschrift tegen registratie als Jood. Coll. CBG|Centrum voor familiegeschiedenis

Voor wetenschap

De bronnen van het CBG zijn niet alleen belangrijk voor stamboomonderzoekers, ze vormen ook een interessante bron voor wetenschappelijk onderzoek.

Verzamelingen

De verzamelingen bronnen CBG lenen zich goed voor historisch, cultureel, linguïstisch, sociologisch of demografisch onderzoek. Veel van de verzamelingen zijn CBG Verzamelingen te raadplegen, voor andere blijft een bezoek aan het CBG noodzakelijk. Dat geldt voor de niet digitale verzamelingen, zoals familiearchieven of familiedrukwerk. Deze kunnen worden aangevraagd via CBG Verzameling voor inzage op de studiezaal van het Nationaal archief. Andere verzamelingen zijn niet-openbaar, zoals de Calmeyer-dossiers uit de Tweede Wereldoorlog, maar kunnen op afspraak bij het CBG kunnen worden ingezien. Zie bij de bronbeschrijvingen waar de verzamelingen te vinden zijn.

Datasets

Eén van de belangrijkste diensten die het CBG kan bieden voor wetenschappelijk onderzoek betreft het aanleveren van datasets. Bijvoorbeeld uit de database van WieWasWie of het en het Nationaal Register van Overledenen. Daar wordt onder andere gebruik van gemaakt bij medisch onderzoek naar erfelijke ziektes, of bij het zogenoemde LINKS-project. Dit project is onderdeel van de Historische Steekproef Nederland en houdt zich bezig met een reconstructie van alle negentiende en vroegtwintigste-eeuwse families in Nederland. 

Vakkennis

Het is mogelijk om de vakkennis van de CBG-medewerkers in te huren, bijvoorbeeld voor het identificeren van familiewapens op archeologische vondsten, het in kaart brengen van naamkundige ontwikkelingen of het maken van familiereconstructies voor biografisch onderzoek. 

Afstudeeropdrachten en stageplekken

Studenten die op zoek zijn naar een leuke afstudeeropdracht of interessante stageplek kunnen eveneens terecht bij het CBG. Hoewel daar in de praktijk wel de nadruk op zal liggen, is dat niet alleen beperkt tot de opleidingen Archiefwetenschap en Geschiedenis. We informeren je graag over de verschillende mogelijkheden.

Neem contact met ons via expertise@cbg.nl