CBG bronnen
Familiearchieven
Archiefdozen met Familiearchieven bij het CBG.

Familiearchieven

Het CBG heeft meer dan zeshonderd familiearchieven: verzamelingen van een bepaalde familie. Ze bestaan uit verschillende documenten die binnen die familie zijn gemaakt of ontvangen en door opeenvolgende generaties zijn bewaard. Ze kunnen allerhande informatie bevatten waarmee een beeld te vormen is van de personen die je onderzoekt.

Wat zit er in familiearchieven?

Alle familiearchieven zijn anders van samenstelling. De verzamelingen kunnen officiële documenten en akten bevatten, maar ook rekeningen, foto’s en dagboeken. Andere voorbeelden zijn huwelijkse voorwaarden, testamenten, huur- en koopakten, brieven, rekeningen, kwitanties, kasboeken, rapporten, fotoalbums, diploma’s, plakboeken, en genealogische aantekeningen. 

Foto’s, brieven en dagboeken, maar ook testamenten en aankoopbewijzen geven inzicht in de levenswijze en bezittingen. Bovendien zijn er in officiële documenten namen van verwanten te vinden die aanknooppunten kunnen vormen voor het verdere stamboomonderzoek. 

Familiearchief Koenen Verzamelingen

Een greep uit een familiearchief: menu en tafelschikking van een huwelijksdiner, een Rijkstelegram, rouwbrieven, krantenknipsels en brieven.
CBG | Familiearchief Koenen.

De familiearchieven van het CBG

Het CBG heeft meer dan zeshonderd familiearchieven. Deze zijn vanwege hun genealogische waarde aan het CBG geschonken of in bruikleen gegeven. In omvang variëren deze archieven van één tot tientallen dozen.

Raadplegen

Via CBG Verzamelingen kun je nagaan of er familiearchieven zijn voor de een bepaalde naam. Vanuit de resultaten zijn afzonderlijke familiearchieven aan te vragen voor inzage op de studiezaal van het Nationaal Archief. Van sommige grote archieven is een inventaris beschikbaar waarmee je het benodigde onderdeel kunt bepalen. Deze kun je opvragen via verzamelingen@cbg.nl. Let op dat een aanvraag uit onze verzamelingen minimaal een dag van te voren vóór 12 uur ‘s middags moet zijn verstuurd.