CBG bronnen
Naamswijzigingen - fragment verzamelboek
Fragment uit Naamsveranderingen 1975-1982. Coll. CBG

Naamswijziging

Als je de schrijfwijze van een voornaam of familienaam wilt wijzigen, of je wilt een uitgestorven of met uitsterven bedreigde familienaam aan je eigen naam toevoegen, is een procedure via het Ministerie van Justitie noodzakelijk. Een van de vereisten is een door het CBG opgestelde stamreeks.

Naamswijziging is alleen mogelijk via een officiële procedure van Justis, een onderdeel van het Ministerie van Justitie. Via de website van dit ministerie kun je een informatiebrochure downloaden.

Wijziging verkeerd gespelde achternaam

Voor het wijzigen van een in het verleden verkeerd gespelde familienaam dien je aan te tonen dat de naam in de akten van de burgerlijke stand sinds de invoering daarvan (1810–1838) onjuist is gespeld en sindsdien in de volgens jou juiste spelling is gevoerd. Een voorbeeld is dat de naam in plaats van met een ‘t’ met een ‘d’ is geschreven, of in plaats van een ‘ij’ een ‘y’. Als je aantoont dat je familie altijd de naam heeft gevoerd in de spelling zoals die gold vóór de invoering van de burgerlijke stand, dan is het mogelijk de naam te wijzigen in de oorspronkelijke spelling.

Onze experts kunnen onderzoek voor je doen en een stamboom opstellen, maar wanneer er naast jou nog andere levende personen in de stamboom voorkomen (bijvoorbeeld je ouders), dienen zij van elk van die personen vooraf schriftelijke toestemming te krijgen dat hun gegevens in die stamboom verwerkt mogen worden. Dat houdt verband met de privacywetgeving. Het CBG heeft geen toegang tot adresgegevens van nog levende personen, dus je zult zelf contact met die nog levende familieleden moeten zoeken. Neem voor meer informatie en de kosten contact op met Team Onderzoek via service@cbg.nl.

Naamswijziging Josselin de Jong

Ook in de 19e eeuw waren naamswijzigingen al aan de orde. Deze advertentie werd geplaatst in de Nederlandsche Staatscourant van 25 augustus 1866. Bron: Delpher

Uitgestorven of met uitsterven bedreigde familienaam

Wanneer de familienaam van je moeder dreigt uit te sterven, kun je een verzoek indienen om die naam aan je eigen familienaam toe te laten voegen. Dit wordt toegestaan als de grootvader van vaderszijde van je moeder geen mannelijke nakomelingen meer heeft en die redelijkerwijs ook niet meer te verwachten zijn. De familienaam van je moeder wordt dan vóór je familienaam geplaatst. De familienaam kan niet worden toegevoegd als je moeder tot een adellijk geslacht behoort. Als je zelf tot de adel behoort, kun je evenmin een naam laten toevoegen.

Ook hiervoor geldt dat onze experts een stamboom voor je kunnen opstellen, maar daarbij wel toestemming nodig hebben van nog levende personen die daarin voorkomen. Neem voor meer informatie en de kosten contact op met Team Onderzoek via service@cbg.nl.