CBG bronnen
Cheque
Freek de Jonge ontvangt op de Dam een gift voor Nicaragua van een president Reagan imitator bij een collecte in kader van de stedenband Amsterdam-Managua, 1 april 1986. Nationaal archief | Fotocollectie Anefo

ANBI

Het CBG is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat het CBG als ANBI-instelling geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over ontvangen erfenissen en schenkingen. Degene die het CBG een schenking doet, kan zijn gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels). De Belastingdienst stelt als voorwaarde voor een gift dat er geen tegenprestatie geleverd wordt. De jaarlijkse contributie in ruil voor het ontvangen van het Gen.magazine geldt niet als gift.

Een uitgebreide beschrijving van de ANBI-gegevens van het CBG kan onderaan deze pagina worden gedownload.