CBG bronnen
Bibliotheek Bibliotheek
Een greep uit de CBG Bibliotheek. Foto: CBG

CBG Bibliotheek

De bibliotheek van het CBG bevat publicaties over genealogie, heraldiek en naamkunde. Daarnaast zijn er uitgaven met landelijke, regionale en lokale geschiedenis die een context kunnen bieden bij het familie-historisch onderzoek.

Via de website CBG Bibliotheek is onze literatuurcollectie digitaal ontsloten en te doorzoeken op naam, auteur, onderwerp en plaatsnaam. Naast de collectie zelf zijn twee speciale toegangen op de collectie te doorzoeken: de biografische index en het genealogisch repertorium. Deze kunnen helpen een keus te maken tussen de publicaties. 

De bibliotheekcollectie

De literatuurcollectie van het CBG bestaat uit boeken, tijdschriften en artikelen over uiteenlopende onderwerpen. De collectie varieert van oude familiepublicaties tot recente boeken en van algemeen tot zeer specifiek. Een deel bestaat uit resultaten van genealogisch, heraldisch of naamkundig onderzoek, zoals biografieën of genealogieën van een bepaalde persoon of familie. Andere publicaties zijn methodisch van aard, bijvoorbeeld over brongebruik of wapenkunde. Deze helpen de beginner of ervaren onderzoeker bij hun onderzoeksvraag. Daarnaast zijn er allerhande publicaties die context kunnen geven aan het familiehistorisch onderzoek. Denk aan boeken over de geschiedenis van een bepaalde plaats of regio, over historische thema's of een tijdvak. Ook bevat de bibliotheek enkele buitenlandse genealogische werken. 

Bibliotheek

De bibliotheek van het CBG. Foto: CBG.

De biografische index

Levensbeschrijvingen bevatten vaak interessante gegevens over bekende en soms ook minder bekende personen. Misschien zit er wel informatie tussen die betrekking heeft op jouw familie of op de familie waar je onderzoek naar doet. Via de biografische index van het CBG kun je nagaan of dat het geval is. 

De digitale biografische index bestaat uit verwijzingen naar Nederlandse publicaties waarin levensbeschrijvingen zijn opgenomen. Dit is door het CBG bijgehouden vanaf de jaren negentig van de twintigste eeuw tot 2014. De biografische index bevat verwijzingen naar zowel recente als oudere publicaties. De biografische beschrijvingen gaan meestal over personen die een belangrijke rol vervulden in het maatschappelijk leven, maar ook minder prominente personen kunnen voorkomen.

De biografische index is te op familienaam ontsloten in CBG Bibliotheek . Als er resultaten in zijn voor de gezochte naam kun je deze aanvragen ter inzage in de studiezaal van het Nationaal Archief.

Het genealogisch repertorium

Voordat je met stamboomonderzoek begint is het verstandig om na te gaan of andere stamboomonderzoekers al iets hebben gepubliceerd over de familie waarin je bent geïnteresseerd. Dat voorkomt niet alleen dubbel werk, maar je krijgt ook snel inzicht waar de familie heeft gewoond en welke archieven daardoor van belang zijn voor jouw onderzoek. Het genealogisch repertorium van het CBG is een belangrijk hulpmiddel bij vinden van gepubliceerde onderzoeksresultaten. 

In het genealogisch repertorium vind je verwijzingen boeken of artikelen waarin minimaal drie generaties van een familie worden beschreven. Het gaat om Nederlandse publicaties. De meeste verwijzingen hebben daarom betrekking op in Nederland woonachtige families, maar je kunt ook verwijzingen aantreffen naar families in Nederlands-Indië. 

Het eerste genealogisch repertorium verscheen in 1933 en werd samengesteld door Jhr. Mr. E.A. van Beresteyn (1876-1948), de grondlegger van het CBG. Het CBG heeft dit repertorium op papier voortgezet van 1948 tot 1999, en tot 2014 alleen digitaal. Het merendeel van de opgenomen publicaties dateert uit de tweede helft van de twintigste eeuw.

Het gehele genealogisch repertorium is digitaal ontsloten in CBG Bibliotheek . Hierdoor is het mogelijk om op familienaam te zoeken naar eventuele verwijzingen. Wanneer in CBG Bibliotheek beschikbaar, kun je daar de publicatie aanvragen. De papieren delen van het genealogisch repertorium zijn onder andere te raadplegen bij archieven en in veel bibliotheken. Deze zijn alfabetisch geordend op de familienaam die in de betreffende publicatie voorkomt.  

Genealogisch repertorium Bibliotheek

Het kaartsysteem dat de basis van het genealogisch repertorium vormt. Het genealogisch repertorium is via CBG bibliotheek digitaal doorzoeken en raadplegen. Foto: CBG.

Zoeken en raadplegen

Zoeken in onze bibliotheek is erg eenvoudig. Via CBG Bibliotheek kun je zoeken op naam, familienaam, auteur, of plaatsnaam, maar ook op een willekeurig trefwoord. Alle digitale gegevens over de publicaties in onze collectie worden doorzocht. Verwijzingen uit de biografische index en het genealogisch repertorium worden onder aparte categorieën getoond. 

Publicaties in onze bibliotheek zijn via het reserveringssysteem ter inzage aan te vragen. Let er daarbij op dat je dit een werkdag van tevoren doet. Het raadplegen gebeurt in de studiezaal van het Nationaal Archief; we lenen geen werken uit. Zie voor meer informatie de pagina Collectie raadplegen.