CBG bronnen
Personeel
Het CBG tijdens een personeelsuitje, mei 2016.

Organisatie

Werkzaamheden

Het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis is opgericht om het stamboomonderzoek en daarmee verbonden wetenschappen te bevorderen. Dat doen wij via:

  • Het geven van ondersteuning bij onderzoek via onze websites en de bijbehorende helpdesks. 
  • Het verlenen van diensten, zoals het aanbieden van een stamboomcoach voor persoonlijke begeleiding en het leveren van datasets voor wetenschappelijk onderzoek. 
  • Het beheren van een bibliotheek en verzamelingen op het gebied van stamboomonderzoek en verwante wetenschappen. 
  • Het beschikbaar stellen van onze boeken en verzamelingen (bij voorkeur digitaal). 
  • Het uitgeven van een genealogisch tijdschrift (Gen.magazine). 
  • De organisatie van en deelname aan genealogische evenementen in binnen- en buitenland, zoals het Famillement en het Stamboomcafé. 
  • Het meewerken aan radio- en televisieprogramma, zoals Verborgen Verleden

Subsidie en eigen inkomsten

Wij worden gesubsidieerd door de Rijksoverheid en verkrijgen inkomsten uit onze producten en dienstverlening. Ongeveer 10.000 Vrienden steunen ons werk door hun jaarlijkse donaties. Ook zijn er veel vrijwilligers die ons helpen bij het realiseren van allerlei projecten.

Medewerkers en sectoren

Bij het CBG werken ongeveer 35 medewerkers. De organisatie bestaat uit een staf en twee sectoren: de sector Expertise en de sector Digitale producten. De dagelijkse leiding berust bij de directeur. Op de afdeling Persoonskaarten werken wij samen met de Haeghe Groep. 

Raad van Toezicht 

Er is een Raad van Toezicht die toezicht houdt op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken. Deze Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

Jhr. Dr. Ing. T.J. (Tom) Versélewel de Witt Hamer - voorzitter 
Prof. Dr. M.P.A. (Mirjam) de Baar – plv. voorzitter
Prof. Mr. Dr. J.S. (Jeroen) Kortmann
Drs. W.S.J.F.M. (Ilse) Puls
Drs. T. (Teun) van der Vorm

Jaarverslagen

In onze jaarverslagen is meer te vinden over werkzaamheden en behaalde resultaten. Tot en met 2010 werden deze gepubliceerd in het Jaarboek van het CBG. De jaarverslagen van de afgelopen jaren kunnen op deze pagina worden gedownload.