CBG bronnen
1995
Het personeel in 1995.

Geschiedenis

Oprichting CBG

Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw kregen steeds meer mensen belangstelling voor stamboomonderzoek. Dat leidde tot een toename van het aantal genealogische verenigingen, bureaus en tijdschriften. Sommigen vonden dat de verspreide documentatie het beste bij één stichting kon worden ondergebracht. Dat gebeurde op 15 mei 1945, kort na de bevrijding, met de oprichting van de Stichting Centraal Bureau voor Genealogie. 

Aanvankelijk was het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) gehuisvest in een statig pand aan de Haagse Nassaulaan. Daar konden bezoekers vanaf 1947 terecht om de verzamelingen te raadplegen. In 1980 verhuisde het CBG naar de huidige locatie aan het Prins Willem-Alexanderhof, vlak naast het Centraal Station van Den Haag.

Bibliotheek en verzamelingen

De eerste boeken en verzamelingen waren afkomstig van de oprichters van het CBG. Daarna heeft het CBG met steun van het Rijk en van particulieren tal van andere verzamelingen verworven. Daardoor kreeg het CBG een centrale functie als kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek en familiegeschiedenis in Nederland.

website 1997

Een greep uit onze geschiedenis.
Leeuwarder courant: hoofdblad van Friesland, 01-07-1947, een aantal publicaties (1995), en de aankondiging van een CBG-website in het Kwartaalblad Genealogie, 1997.

Publicaties

In 1947 gaf het CBG voor de eerste keer publicaties uit. Het ging om het Jaarboek, dat in 2013 voor het laatst verscheen, en het blad Mededelingen, dat zich tot een kwartaalblad ontwikkelde voor de Vrienden van het CBG. Dit kwartaalblad onderging daarna twee keer een gedaanteverwisseling. De eerste keer in 1995, toen het werd omgedoopt tot Genealogie. Tijdschrift voor familiegeschiedenis. En de tweede keer in 2014, toen het eerste nummer van het huidige Gen.magazine verscheen. Gen.magazine is vanaf 2015 ook digitaal te lezen via genmagazine.nl en de app. 

Websites

Toen het internet opkwam was het CBG er vroeg bij met het maken van een eigen website. Deze website, die oorspronkelijk uit 1997 dateert, heeft zich wat inhoud en vormgeving betreft in de loop der tijd verder ontwikkeld. Inmiddels heeft het CBG ook diverse andere websites laten bouwen of in beheer gekregen. Denk bijvoorbeeld aan CBG Stambomen, CBG Verzamelingen, CBG Familienamen en WieWasWie. De huidige CBG website is op 1 september 2016 online gekomen. 

Nieuwe naam

In 2015 kreeg het Centraal Bureau voor Genealogie een nieuwe naam: CBG|Centrum voor familiegeschiedenis. Daarmee wordt de belangrijkste functie van het CBG nog duidelijker omschreven. Het markeert tevens het begin van een nieuwe periode, waarbij de aandacht vooral uit zal gaan naar digitale dienstverlening. De nieuwe website van het CBG is daar een mooi voorbeeld van.

Personeel

Het CBG tijdens een personeelsuitje, mei 2016.