CBG bronnen

Begrippen

Nederlands Engels
a

Aanverwantschap

Een aanverwantschap is een verwantschap die door een huwelijk of een partnerschapsregistratie ontstaat. Je bent bijvoorbeeld een aanverwant van je zwager, schoonzus, schoonouders, maar ook van een aangetrouwde oom of tante.

b

Bloedverwantschap

Een bloedverwantschap is een relatie tussen twee personen met eenzelfde voorouder. Je bent bijvoorbeeld een bloedverwant van je ouders, eventuele broer(s) en zus(sen), opa en oma, ooms en tantes, (achter)neven en (achter)nichten.

BRP

Basisregistratie personen: elektronische bevolkingsregistratie vanaf 1994. Voorheen: GBA.

Burgerlijke staatCivil status

De officiƫle status of rechtstoestand van een persoon, zoals afstamming, nationaliteit, geslacht, leeftijd en huwelijkse staat. Je burgerlijke staat kan bijvoorbeeld 'getrouwd' of 'minderjarig' zijn.

Burgerlijke stand

Systeem van bevolkingsregistratie dat sinds 1811 in geheel Nederland wordt gebruikt. Bestaat uit geboorte, huwelijks- en overlijdensakten.

d

Dtb-registers

in doop-, trouw- en begraafregisters legden kerken de belangrijkste momenten in de levensloop van hun leden vast. Belangrijkste genealogische basisbron voor persoonsgegevens van voor 1811.

g

GedcomGedcom

Uitwisselingsstandaard voor digitale genealogische gegevens. Afkorting van Genealogical Data Communication.

GeslachtsnaamFamily name

Achternaam of familienaam.

h

Huwelijksbijlagen

Bewijstukken die bruid en bruidegom bij de gemeente moesten inleveren om te kunnen trouwen, zoals een kopie van hun geboorteakten en overlijdensakten van eventuele overleden echtgenoten.

-

-lijst

Persoonslijsten bevatten de gegevens over overleden personen uit de Basisregistratie personen

m

Militair zakboekje

Vanaf de 19e eeuw uitgegeven aan militairen. Bevat naast persoonsgegevens van de militair allerlei informatie over de diensttijd van de militair, zoals het regiment waarin hij diende.

p

Persoonsbewijs

Identiteitskaart die tijdens WOII door de Duitsers werd ingevoerd en die verplicht was voor alle Nederlanders van veertien jaar en ouder. Bevat een vingerafdruk, woonplaats, geboortedatum en geslacht.

Persoonskaart

Persoonsgebonden vorm van het bevolkingsregister dat tussen 1939 en 1994 is gebruikt.

PersoonslijstNone

Gegevens over een overleden persoon uit de Basis Registratie Personen (BPR). Van personen die per 1 oktober 1994 of langer dan twee jaar geleden overleden zijn, kun je bij het CBG uittreksels van persoonslijsten opvragen.

Premium jaarabonnementPremium annual subscription

Het abonnement voor WieWasWie waarmee je o.a. op 2 personen tegelijk kunt zoeken en wildcards kunt gebruiken.

s

Stamreeks

Overzicht van iemands voorouders in de rechte mannelijke lijn.

t

Trouwboekje

Boekje dat het echtpaar bij het huwelijk krijgt. Bevat personalia en een uittreksel van de huwelijksakte, en vermeldingen van geboortes en overlijden in het gezin.

v

Verklaring van onvermogen

Schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat een persoon bepaalde kosten, bijvoorbeeld gemeentelijke leges voor een huwelijk, begrafenis of proceskosten niet kan betalen.Bij onderzoek kun je de verklaring terugvinden in de huwelijksbijlagen.