CBG bronnen
telefoon
Telefoon op schaar op kantoor, 1 december 1971. foto: Punt. Nationaal Archief / Collectie Anefo.

Contact

Afdeling E-mail Telefoon
Vrienden vrienden@cbg.nl
Persoonskaarten en Persoonslijsten bevatten de gegevens over overleden personen uit de Basisregistratie personen">-lijsten pkpl@cbg.nl
Service service@cbg.nl 070 - 31 50 500 . ma t/m do
(10:00 - 12.00)

Bezoekadres

Prins Willem-Alexanderhof 22
2595 BE Den Haag

Postadres  

Postbus 11755
2502 AT Den Haag

Bank- en betaalgegevens

Rekeningnummer: 65260 (ING-Bank) BIC: INGBNL2A IBAN: NL40INGB0000065260
Rekeningnummer: 629 947 538 (ABN-AMRO Bank) BIC: ABNANL2A IBAN: NL93ABNA0629947538
ten name van: Stichting Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag

BTW-nummer: NL002869007B01
KvK-nummer: 41149193

Klachten

Het CBG probeert zijn klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn, commentaar gebruiken we om onze dienstverlening voortdurend te toetsen aan de ervaringen uit de praktijk, en waar mogelijk aan te passen. Ben je van mening dat het CBG en zijn medewerkers jou of een ander niet op een correcte manier hebben behandeld, dan kun je een klacht indienen bij het CBG.

De klacht wordt in behandeling genomen door een lid van het managementteam. Afhankelijk van de aard van de klacht kan telefonisch contact met je worden opgenomen om te bezien of een toelichting van de kant van het CBG een oplossing kan bieden. Klachten worden in principe binnen zes weken afgehandeld. Deze termijn kan worden verlengd met vier weken.

Voor de schriftelijke afhandeling van klachten bestaat een formele procedure: de afzender krijgt een schriftelijke bevestiging dat de klacht is ontvangen; de klacht wordt behandeld door iemand die niet betrokken is geweest bij het feit waarop de klacht betrekking heeft; de indiener wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld om de klacht mondeling toe te lichten. Als u niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht kunt u hierover een klacht indienen bij de directeur van het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis.

De klacht kan zowel mondeling als schriftelijk ingediend worden. Schriftelijke klachten kunnen gericht worden aan:

CBG|Centrum voor familiegeschiedenis
t.a.v. Barbara Boender
Postbus 11755
2502 AT  DS Den Haag

Voor vragen over de klachtenprocedure, kun je contact opnemen met Barbara Boender, Hoofd Publieksbereik en Kennisontwikkeling.