CBG bronnen
pk achtergrond
Fragment van een persoonskaart.

Uittreksels PK/PL's

Persoonskaarten en persoonslijsten zijn een zeer belangrijke bron voor recente persoonsgegevens. Ze bevatten informatie over in Nederland woonachtige personen die na 1938 zijn overleden. Bij het CBG kun je hier uittreksels van aanvragen.

Het door het CBG beheerde Nationaal Register Overledenen (NRO) geeft informatie over personen die relatief kort geleden zijn overleden. Het bestaat uit de persoonskaarten van overledenen uit de periode 1939-1 oktober 1994, en de digitale gegevens van mensen die daarna zijn overleden.

Uittreksels

Omdat persoonskaarten en persoonslijsten vrij recente en privacygevoelige gegevens bevatten, mogen niet alle gegevens worden verstrekt. Wel kunnen er uittreksels van aangevraagd worden. Daarbij ontbreekt bijvoorbeeld informatie over kerkelijke gezindte, informatie over de reden van verlies van de Nederlandse nationaliteit en de adresgegevens wanneer het overlijden minder dan twintig jaar geleden is. Personalia van de hoofdpersoon, de namen van de ouders (vaak met hun geboorteplaatsen en -data) en gegevens over huwelijk(en), partner(s) en kinderen worden wel verstrekt.

pk-uittreksel.jpg

Voorbeeld van een uittreksel van een persoonskaart. Er wordt een kopie of scan gemaakt van de kaart, terwijl bepaalde gegevens zijn afgeschermd, zoals religie en doodsoorzaak. Foto: CBG.

Abonnement

Het CBG biedt de mogelijkheid om een 'abonnement’ op persoonslijsten te nemen. Wanneer je een abonnement neemt op één of meerdere familienamen ontvang je jaarlijks automatisch uittreksels van de persoonslijsten die voor die familienamen beschikbaar zijn gekomen. De abonnementen op persoonslijsten worden jaarlijks in maart verzonden. 

Aanvraag 

Uittreksels van persoonskaarten en –lijsten en abonnementen kunnen tegen betaling opgevraagd worden. Voor persoonslijsten geldt dat de gegevens pas vanaf het tweede kalenderjaar na het jaar van overlijden beschikbaar zijn. 

De uittreksels kunnen zowel per post als per e-mail worden aangevraagd. In beide gevallen moet je het daarvoor bestemde formulier zo compleet mogelijk invullen en ondertekenen. Om de aanvraag efficiënt te kunnen verwerken hebben we van de gezochte personen de volgende gegevens nodig:

  • De voor- en achternaam (zo juist en volledig mogelijk). 
  • De geboortedatum en -plaats (indien bekend). 
  • Het jaar en de precieze datum van overlijden (indien bekend). 
  • Eventuele andere informatie, zoals namen en geboorte- en overlijdensgegevens van de echtgeno(o)t(e).

Als het om meerdere personen gaat, vermeld de namen dan in alfabetische volgorde.

Per e-mail kan de aanvraag verstuurd worden aan pkpl@cbg.nl. Het ondertekende aanvraagformulier moet als scan aan de e-mail worden toegevoegd. Geprinte en ondertekende aanvraagformulieren kunnen per post worden gestuurd naar het volgende adres:

CBG|Centrum voor familiegeschiedenis
Sectie Persoonskaarten 
Postbus 11755 
2502 AT, Den Haag 

Zodra de uittreksels zijn gemaakt, worden ze samen met de factuur per post toegestuurd. Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen zul je rekening moeten houden met een levertijd van enkele weken (meer dan een maand).

pk pakken

Slechts enkele medewerkers hebben wettelijk toegang tot de persoonskaarten. Het zijn deze mensen die de uittreksels mogen genereren. Foto: CBG.

Tarieven

De kosten van inlichtingen uit de persoonskaarten worden niet berekend per uittreksel, maar per zoekactie. Vraag je bijvoorbeeld gegevens van acht personen op, dan betaal je voor acht verrichte (al dan niet geslaagde) zoekacties. Bij aanvragen uit het buitenland wordt een transferprovisie en hogere portokosten doorberekend.

€ (incl. BTW) Particulier Vrienden (klassiek)**
Minimumbedrag (inclusief portokosten binnenland) € 8,50 € 8,50
Iedere volgende zoekactie per persoon € 4,25 € 3,40
Gereduceerd tarief per persoon*** € 3,90 € 3,00
Abonnement per familienaam per jaar € 5,25 € 5,25
Per uittreksel op basis van abonnement € 4,25 € 3,40
Telling € 20,00 € 17,25

* Voor zakelijke klanten geldt een ander tarief , zie diensten voor notarissen.
** Digitale Vrienden kunnen geen aanspraak maken op de korting.
*** Bij zoekacties naar meer dan 100 personen.

Privacy-regeling

Voor het gebruik van de persoonsgegevens die het CBG heeft ontvangen uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA, 1 oktober 1994-1 januari 2014) en de Basisregistratie personen (BRP, vanaf 1 januari 2014) is een privacy-regeling opgesteld.

Nadere informatie opvragen kan via pkpl@cbg.nl of 070 - 31 50 581.