CBG bronnen
pk achtergrond
Fragment van een persoonskaart.

Uittreksels PK/PL's

Persoonskaarten en persoonslijsten zijn een zeer belangrijke bron voor recente persoonsgegevens. Ze bevatten informatie over in Nederland woonachtige personen die na 1938 zijn overleden. Bij het CBG kun je hier uittreksels van aanvragen.

Het door het CBG beheerde Nationaal Register Overledenen (NRO) geeft informatie over personen die relatief kort geleden zijn overleden. Het bestaat uit de persoonskaarten van overledenen uit de periode 1939 – 1 oktober 1994, en de digitale gegevens van mensen die daarna zijn overleden.

Uittreksels

Omdat persoonskaarten en persoonslijsten vrij recente en privacygevoelige gegevens bevatten, mogen niet alle gegevens worden verstrekt. Wel kunnen er uittreksels van aangevraagd worden. Daarbij ontbreekt bijvoorbeeld informatie over kerkelijke gezindte, over de reden van verlies van de Nederlandse nationaliteit, en de adresgegevens wanneer het overlijden minder dan twintig jaar geleden heeft plaatsgevonden. Personalia van de hoofdpersoon, de namen van de ouders (vaak met hun geboorteplaatsen en -data) en gegevens over huwelijk(en), partner(s) en kinderen worden wel verstrekt.

pk-uittreksel.jpg

Voorbeeld van een uittreksel van een persoonskaart. Er wordt een kopie of scan gemaakt van de kaart, terwijl bepaalde gegevens zijn afgeschermd, zoals religie en doodsoorzaak. Foto: CBG.

Abonnement

Het CBG biedt de mogelijkheid een 'abonnement’ op persoonslijsten te nemen. Wanneer je een abonnement neemt op een of meerdere familienamen ontvang je jaarlijks automatisch uittreksels van de persoonslijsten die voor die familienamen beschikbaar zijn gekomen. De abonnementen op persoonslijsten worden steeds in het eerste kwartaal van het jaar verzonden. 

Helaas heeft de verzending dit jaar door omstandigheden wat vertraging opgelopen. Wij doen er alles aan de abonnementhouders zo spoedig mogelijk hun nieuwe persoonslijsten toe te sturen. Het verzenden van de partnerabonnementen zal pas later in het jaar kunnen plaatsvinden.

Aanvraag 

Uittreksels van persoonskaarten en -lijsten en abonnementen kunnen tegen betaling opgevraagd worden. Voor persoonslijsten geldt dat de gegevens pas vanaf het tweede kalenderjaar na het jaar van overlijden beschikbaar zijn. 

Vul het aanvraagformulier (zie link onderaan de pagina) zo compleet mogelijk in en onderteken het. Om de aanvraag efficiënt te kunnen verwerken hebben we van de gezochte personen de volgende gegevens nodig:

  • De voor- en achternaam (zo juist en volledig mogelijk). 
  • De geboortedatum en -plaats (indien bekend). 
  • Het jaar en de precieze datum van overlijden (indien bekend). 
  • Eventuele andere informatie, zoals namen en geboorte- en overlijdensgegevens van de echtgeno(o)t(e).

Als het om meerdere personen gaat, vermeld de namen dan in alfabetische volgorde.

Stuur je aanvraag bij voorkeur via e-mail aan pkpl@cbg.nl, met het ondertekende en gescande aanvraagformulier als bijlage.

Mocht je niet de beschikking hebben over e-mail, kun je het geprinte en ondertekende aanvraagformulier per post versturen naar het volgende adres:

CBG|Centrum voor familiegeschiedenis
Sectie Persoonskaarten 
Postbus 11755 
2502 AT, Den Haag 

Zodra de uittreksels zijn gemaakt, worden ze via een beveiligde verbinding digitaal naar je toe gestuurd. De factuur volgt later. Als je niet over e-mail beschikt, worden ze per post verzonden. In beide gevallen zul je vanwege de grote hoeveelheid aanvragen rekening moeten houden met een levertijd van enkele weken.

pk pakken

Slechts enkele medewerkers hebben wettelijk toegang tot de persoonskaarten. Het zijn deze mensen die de uittreksels mogen genereren. Foto: CBG.

Tarieven m.i.v. 1 januari 2021

De kosten van inlichtingen uit de persoonskaarten worden niet berekend per uittreksel, maar per zoekactie. Vraag je bijvoorbeeld gegevens van acht personen op, dan betaal je voor acht verrichte (al dan niet geslaagde) zoekacties. Bij aanvragen uit het buitenland worden een transferprovisie en hogere portokosten doorberekend.

€ (incl. BTW) Particulier Vrienden (klassiek)**
Minimumbedrag (inclusief portokosten binnenland) € 8,90 € 8,90
Iedere volgende zoekactie per persoon € 4,45 € 3,55
Gereduceerd tarief per persoon*** € 4,05 € 3,20
Abonnement per familienaam per jaar € 5,45 € 5,45
Per uittreksel op basis van abonnement € 4,45 € 3,55
Telling € 22,45 € 22,45

* Voor zakelijke klanten geldt een ander tarief , zie erfgenamenonderzoek.
** Digitale Vrienden kunnen geen aanspraak maken op de korting.
*** Bij zoekacties naar meer dan 100 personen.

Privacyregeling

Voor het gebruik van de persoonsgegevens die het CBG heeft ontvangen uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA, 1 oktober 1994 – 1 januari 2014) en de Basisregistratie personen (BRP, vanaf 1 januari 2014) is een privacyregeling opgesteld.

Nadere informatie opvragen kan via pkpl@cbg.nl.