CBG bronnen
persoonskaart achtergrond
Fragment van de voorzijde van een persoonskaart. Foto: CBG / Collectie Nationaal Register Overledenen (NRO)

Uittreksels PK/PL

Persoonskaarten en persoonslijsten zijn een zeer belangrijke bron voor recente persoonsgegevens. Ze bevatten informatie over in Nederland woonachtige personen die na 1938 zijn overleden. Bij het CBG kun je hier uittreksels van aanvragen.

Het door het CBG beheerde Nationaal Register Overledenen (NRO) geeft informatie over personen die relatief kort geleden zijn overleden. Het bestaat uit de persoonskaarten van overledenen uit de periode 1939 – 1 oktober 1994, en de digitale gegevens van mensen die daarna zijn overleden.

Uittreksels

Omdat persoonskaarten en persoonslijsten vrij recente en privacygevoelige gegevens bevatten, mogen niet alle gegevens worden verstrekt. Wel kunnen er uittreksels van aangevraagd worden. Daarbij ontbreekt bijvoorbeeld informatie over kerkelijke gezindte, of over de reden van verlies van de Nederlandse nationaliteit. Ook mogen de adresgegevens niet worden weergegeven wanneer het overlijden minder dan twintig jaar geleden heeft plaatsgevonden. Personalia van de hoofdpersoon, de namen van de ouders (vaak met hun geboorteplaatsen en -data) en gegevens over huwelijk(en), partner(s) en kinderen worden wel verstrekt.

persoonskaart uittreksel

Voorbeeld van een uittreksel van een persoonskaart. Medewerkers maken een kopie en scan van de kaart, terwijl bepaalde gegevens zijn afgeschermd, zoals religie en doodsoorzaak. Foto: CBG / Collectie Nationaal Register Overledenen (NRO)

Abonnement

Het CBG biedt de mogelijkheid een 'abonnement’ op persoonslijsten te nemen. Wanneer je een abonnement neemt op een of meerdere familienamen ontvang je jaarlijks automatisch uittreksels van de persoonslijsten die voor die familienamen beschikbaar zijn gekomen. De abonnementen op persoonslijsten worden steeds in het eerste kwartaal van het jaar verzonden. 

Aanvraag 

Uittreksels van persoonskaarten en Persoonslijsten bevatten de gegevens over overleden personen uit de Basisregistratie personen">-lijsten en abonnementen kunnen tegen betaling opgevraagd worden. Vul het aanvraagformulier zo compleet mogelijk in en onderteken het. Om de aanvraag efficiënt te kunnen verwerken hebben we van de gezochte personen de volgende gegevens nodig:

  • De achternaam en de voornamen (zo juist en volledig mogelijk)
  • De geboortedatum en geboorteplaats (indien bekend). 
  • Het jaar en de precieze datum van overlijden (indien bekend). 
  • Eventuele andere informatie, zoals namen en geboorte- en overlijdensgegevens van de echtgeno(o)t(e).

Als het om meerdere personen gaat, vermeld de namen dan in alfabetische volgorde.

Stuur je aanvraag via e-mail naar pkpl@cbg.nl, met het ondertekende en gescande aanvraagformulier als bijlage.

Mocht je niet de beschikking hebben over e-mail, kun je het geprinte en ondertekende aanvraagformulier per post versturen naar het volgende adres:

CBG|Centrum voor familiegeschiedenis
team Persoonskaarten 
Postbus 11755 
2502 AT  Den Haag 

Zodra de uittreksels zijn gemaakt, worden ze via een beveiligde verbinding digitaal naar je toe gestuurd. De factuur volgt later. Als je niet over e-mail beschikt, worden ze per post verzonden. In beide gevallen zul je vanwege de grote hoeveelheid aanvragen rekening moeten houden met een levertijd van enkele weken.

persoonskaart zoeken

Frank, medewerker persoonskaarten, zoekt in het CBG depot de juiste persoonskaart bij de verstrekte informatie op het aanvraagformulier. De witte, uitstekende signaalkaarten nemen tijdelijk de plaats in van de te kopiëren kaarten. Foto: CBG / Collectie Nationaal Register Overledenen (NRO)

Tellingen

Als je wilt weten hoeveel persoonskaarten en Persoonslijsten bevatten de gegevens over overleden personen uit de Basisregistratie personen">-lijsten er van een bepaalde familienaam aanwezig zijn, kun je een telling laten verrichten. Stuur een mail naar pkpl@cbg.nl waarin je duidelijk aangeeft om welke exacte familienaam het gaat. Wil je naamsvarianten ook geteld hebben, dan geldt dat als een nieuwe aanvraag. Het minimumbedrag (startkosten) in onderstaande tabel is in dit geval niet van toepassing. Het tarief is ongeacht het aantal personen in de telling van een zelfde familienaam. Mocht het tarief toch afwijken, omdat het bijvoorbeeld een uitzonderlijk veel voorkomende familienaam is en dus een groot aantal te tellen kaarten/lijsten betreft, dan nemen we contact met je op. 

N.B.: op dit moment kunnen we helaas geen opdrachten voor tellingen in behandeling nemen. Vanwege de digitaliseringswerkzaamheden kunnen we geen nauwkeurige aantallen bepalen en bestaat het risico dat je telling incompleet is. We kunnen deze service pas na afronding van het hele project weer aanbieden. Houd de website in de gaten voor meer informatie. (red. 26 juli 2021)

Tarieven m.i.v. 1 januari 2023

De kosten van inlichtingen uit de persoonskaarten worden niet berekend per uittreksel, maar per zoekactie. Vraag je bijvoorbeeld gegevens van acht personen op, dan betaal je voor acht verrichte (al dan niet geslaagde) zoekacties. Bij aanvragen uit het buitenland worden een transferprovisie en hogere portokosten doorberekend.

€ (incl. BTW) Particulier* Vrienden (klassiek)**
Minimumbedrag voor één zoekactie € 9,80 € 9,80
Iedere volgende zoekactie per persoon € 4,90 € 4,00
Spoedtarief (zoekactie per persoon) € 12,25 € 12,25
Gereduceerd tarief per persoon*** € 4,50 € 3,60
Abonnement per familienaam per jaar**** € 5,90 € 5,90
Per uittreksel op basis van abonnement € 4,90 € 4,00
Telling € 24,50 € 24,50

* Voor zakelijke klanten geldt een ander tarief, zie erfgenamenonderzoek.
** Digitale Vrienden kunnen geen aanspraak maken op de korting.
*** Bij zoekacties naar meer dan 100 personen.
**** Dit is het basistarief; per uittreksel wordt het reguliere tarief gerekend

Privacyregeling

Voor het gebruik van de persoonsgegevens die het CBG heeft ontvangen uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA, 1 oktober 1994 – 1 januari 2014) en de Basisregistratie personen (BRP, vanaf 1 januari 2014) is een privacyregeling opgesteld.

Nadere informatie opvragen kan via pkpl@cbg.nl.