CBG bronnen
persoonskaart achtergrond
Fragment van de voorzijde van een persoonskaart. Foto: CBG / Collectie Nationaal Register van Overledenen (NRO)

Bestellen uittreksels Nationaal Register van Overledenen (NRO)

Het Nationaal Register van Overledenen (NRO) bestaat uit persoonskaarten (PK) van mensen die zijn overleden in de periode 1939-1994, en de digitale gegevens van de mensen die daarna zijn overleden, de zogenoemde persoonslijsten (PL). Het CBG beheert het NRO namens de overheid. De persoonskaarten en persoonslijsten, die ook wel uittreksels worden genoemd, kunnen via het CBG| Centrum voor familiegeschiedenis worden aangevraagd en verstrekt.

Online aanvraag (aanbevolen)

Uittreksels uit het NRO kunnen eenvoudig worden aangevraagd via het online aanvraagformulier. Na betaling ontvang je een bevestiging, en kunnen de gevraagde documenten binnen twee weken worden gedownload via de online omgeving ‘Mijn CBG’. Hiervoor dien je een (gratis) CBG account te hebben, of aan te maken.

Aanvragen via post, telefoon of e-mail zijn ook nog mogelijk. Verwacht bij deze aanvragen wel een langere verwerkingstijd.

E-mail aanvraag

Lukt het niet om een online aanvraag te doen, of kun je niet online betalen? Dan is het ook mogelijk om via e-mail een aanvraag te doen. Vul het aanvraagformulier zo compleet mogelijk in en onderteken het. Om de aanvraag efficiënt te kunnen verwerken hebben we van de gezochte personen de volgende gegevens nodig:

  • De achternaam en de voornamen (zo juist en volledig mogelijk.
  • De geboortedatum en geboorteplaats (indien bekend). 
  • Het jaar en de precieze datum van overlijden (indien bekend). 
  • Eventuele andere informatie, zoals namen en geboorte- en overlijdensgegevens van de echtgeno(o)t(e).

Als het om meerdere personen gaat, vermeld de namen dan in alfabetische volgorde.

Stuur je aanvraag via e-mail naar pkpl@cbg.nl, met het ondertekende en gescande aanvraagformulier als bijlage.

persoonskaart uittreksel

Voorbeeld van een uittreksel van een persoonskaart. Bepaalde gegevens zijn afgeschermd, zoals religie en doodsoorzaak. Foto: CBG / Collectie Nationaal Register Overledenen (NRO)

Privacygevoelige gegevens

Omdat persoonskaarten en persoonslijsten recente en privacygevoelige gegevens bevatten, mogen niet alle gegevens worden verstrekt. Wel kunnen er uittreksels van aangevraagd worden. Daarin ontbreekt informatie over bijvoorbeeld kerkelijke gezindte of de reden van het verliezen van de Nederlandse nationaliteit. Ook mogen de adresgegevens niet worden weergegeven wanneer het overlijden minder dan twintig jaar geleden heeft plaatsgevonden. Personalia van de hoofdpersoon, de namen van de ouders (vaak met hun geboorteplaatsen en -data) en gegevens over huwelijk(en), partner(s) en kinderen worden wel verstrekt.

Tarieven m.i.v. 1 januari 2023

De kosten van inlichtingen uit de persoonskaarten worden niet berekend per uittreksel, maar per zoekactie. Vraag je bijvoorbeeld gegevens van acht personen op, dan betaal je voor acht verrichte (al dan niet geslaagde) zoekacties. Bij aanvragen uit het buitenland worden een transferprovisie en hogere portokosten doorberekend.

€ (incl. BTW) Particulier* Vrienden (klassiek)**
Minimumbedrag voor één zoekactie € 9,80 € 9,80
Iedere volgende zoekactie per persoon € 4,90 € 4,00
Spoedtarief (zoekactie per persoon) € 12,25 € 12,25
Gereduceerd tarief per persoon*** € 4,50 € 3,60
Abonnement per familienaam per jaar**** € 5,90 € 5,90
Per uittreksel op basis van abonnement € 4,90 € 4,00
Telling € 24,50 € 24,50

* Voor zakelijke klanten geldt een ander tarief, zie erfgenamenonderzoek.
** Digitale Vrienden kunnen geen aanspraak maken op de korting.
*** Bij zoekacties naar meer dan 100 personen.
**** Dit is het basistarief; per uittreksel wordt het reguliere tarief gerekend

Abonnement

Het CBG biedt de mogelijkheid een abonnement op persoonslijsten te nemen. Wanneer je een abonnement neemt op een of meerdere familienamen ontvang je jaarlijks automatisch uittreksels van de persoonslijsten die voor die familienamen beschikbaar zijn gekomen. De abonnementen op persoonslijsten worden steeds in het eerste kwartaal van het jaar verzonden.

Volledigheid

Net als bij alle andere bronnen die je voor je stamboomonderzoek raadpleegt, moet je ook bij persoonskaarten en persoonslijsten alert zijn op de volledigheid en juistheid van de informatie. Het invullen van pk's en pl's is mensenwerk, waardoor het mogelijk is dat er gegevens ontbreken of er fouten zijn gemaakt.

Met name persoonskaarten die rond 1939, toen de persoonskaart net bestond, zijn opgesteld, kunnen onvolledig zijn. Sommige gemeenten voegden meer informatie toe, maar in principe werden toen alleen de gegevens opgenomen die op dat moment actueel en noodzakelijk waren.

Houd in ieder geval rekening met het volgende:

  • Kinderen werden doorgaans alleen vermeld op de kaart van het gezinshoofd, in de meeste gevallen de man.
  • Kinderen die bij invoering van de persoonskaarten in 1939 al volwassen waren en het huishouden hadden verlaten, worden in veel gevallen niet vermeld op de kaart van de ouders.
  • Kinderen van ongehuwde moeders die direct bij de geboorte werden afgestaan, werden niet vermeld op de persoonskaarten van hun moeder.
  • Buitenechtelijke kinderen van vrouwen werden niet vermeld op de kaart van de echtgenoot, tenzij hij ze op een later tijdstip erkende.
  • Persoonskaarten werden niet altijd direct aangepast, waardoor gebeurtenissen die elkaar snel opvolgden (bijvoorbeeld geboorte van een kind voor of vlak na het overlijden van de vader) mogelijk niet vermeld zijn.
  • Bij de digitalisering van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA, de huidige Basisregistratie Personen) waren gemeenten niet verplicht de namen van kinderen geboren voor 1966 te koppelen aan de gegevens van de ouders. Bij personen die voor 1966 zijn getrouwd, kan het dus zijn dat het aantal kinderen dat op de persoonslijst staat vermeld niet compleet is.

Wanneer er een vermoeden bestaat dat de gegevens op de geleverde PK geen volledig beeld geven, kun je contact opnemen met service@cbg.nl.

Privacyregeling

Voor het gebruik van de persoonsgegevens die het CBG heeft ontvangen uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA, 1 oktober 1994 – 1 januari 2014) en de Basisregistratie personen (BRP, vanaf 1 januari 2014) is een privacyregeling opgesteld.

Nadere informatie opvragen kan via pkpl@cbg.nl.