CBG bronnen
Zeeuws Archief

Verslag ‘Familiegeschiedenis in de Buurt’ in Middelburg

1 september 2018

Derde editie ‘Familiegeschiedenis in de Buurt’ bij Zeeuws Archief

Door: Vera Weterings

Met het nieuwe evenement ‘Familiegeschiedenis in de Buurt’ komt het CBG dit jaar naar je toe! Na de succesvolle eerste edities bij het Drents Archief en Noord-Hollands Archief streek het CBG op vrijdag 31 augustus neer bij het Zeeuws Archief in Middelburg voor een wederom uitverkochte middag boordevol. Hieronder een impressie van het evenement.

"De dag was prima verzorgd en de sfeer was uitstekend. Het enthousiasme spatte er van af. Het programma was top: afwisselend, informatief en uitdagend."
- uit de deelnemersevaluatie

Opening

Tijdens een middag-vullend programma bij het Zeeuws Archief werden bezoekers meegenomen in de wereld van stamboomonderzoek en regionale geschiedenis met diverse lezingen, workshops en depotrondleidingen. De middag werd geopend door Hannie Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief, en Ruud Yap, directeur bij het CBG.

Hannie Kool-Blokland opent de derde editie van  'Familiegeschiedenis in de Buurt'.jpg

Hannie Kool-Blokland opent de derde editie van 'Familiegeschiedenis in de Buurt'.

Hierna vertelde taalwetenschapper en publicist Lo van Driel heel beeldend over zijn ups en downs bij archiefonderzoek. Als fervent onderzoeker vertelt hij vol passie over de hoofd- en bijvangsten van zijn onderzoeken door de jaren heen. Uiteraard ontbraken diverse persoonlijke anekdotes over genealogisch onderzoek in zijn eigen familie niet. Een bijzonder persoonlijk en leuk verhaal.

Lo van Driel deelt zijn ervaringen met archiefonderzoek.jpg

Lo van Driel deelt zijn ervaringen met archiefonderzoek.

Wat staat daer?

Hierna nam Anneke van Waarden-Koets van het Zeeuws Archief het woord om bekend te maken dat het Zeeuws Archief deelneemt aan ‘Wat staat dear?’, de online oefentool voor het lezen van oude handschriften. Op de website kan al puzzelend de vaardigheid van paleografie worden vergroot. Beginners kunnen starten met het herkennen van losse letters en woorden. Reikt de kennis al wat verder? Dan wacht een transcriptie van een complete tekst. Er kan geoefend worden op verschillende niveaus van moeilijkheid. Hoe meer ‘veren’ hoe moeilijker de tekst. De teksten zijn ingedeeld in thema’s als stad en land, van wieg tot graf, oorlog en rampen, om een eerste idee te krijgen waar ze over gaan. Naast de oefeningen is er ook een forum waarop bezoekers vragen kunnen stellen aan elkaar. Er is een paleo-puzzel en regelmatig verschijnt er een nieuwe tekst als ‘aanrader’.

Bekendmaking deelname Zeeuws Archief aan 'Wat staat daer' door Anneke van Waarden-Koets.jpg

Bekendmaking deelname Zeeuws Archief aan 'Wat staat daer' door Anneke van Waarden-Koets.

Ter gelegenheid van de aansluiting van het Zeeuws Archief bij 'Wat staat daer?’ had het Zeeuws Archief ook een prijsvraag uitgeschreven. Transcribeer deze tekst uit het Zeeuws Archief en stuur je oplossing vóór 5 november 2018 aan educatie@zeeuwsarchief.nl of naar info@watstaatdaer.nl onder vermelding van 'paleoprijspuzzel’. Onder de goede inzenders worden drie prijzen verloot. Wie weet ben jij wel één van de winnaars!

‘Wat staat daer?’ is eind 2016 op initiatief van drie Brabantse archiefdiensten gelanceerd; het Brabants Historisch Informatie Centrum, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven en Regionaal Archief Tilburg. In 2017 voegde Het Utrechts Archief zich bij het platform en nu ook het Noord-Hollands Archief. Het schrift heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt voordat het werd zoals we het nu kennen. En dat valt op als je oude teksten probeert te lezen. In een korte animatie word je in vogelvlucht meegenomen langs de geschiedenis van ons schrift. De animatie is gemaakt in opdracht van ‘Wat staat daer?’ door studenten van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, met ondersteuning van het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis.

Het Schrift, video van Wat staat daer?

Kijkje achter de schermen

Tussen de lezingen en workshops door hadden de deelnemers van het evenement ook de gelegenheid om mee te gaan met een rondleiding door het depot van het Zeeuws Archief. In het depot werden diverse genealogische stukken uit de collectie van het archief van Veere aan de deelnemers getoond, waaronder oude poortersboeken, plaklaten en inschrijfregisters.

Rondleiding door het depot van het Zeeuws Archief.jpg

Rondleiding door het depot van het Zeeuws Archief.

Het vroegste originele stuk uit het oud archief van Veere dateert uit 1349 en gaat over de kosten die Veerenaren maakten voor verdedigingswerken. De laatste beschreven stukken zijn uit 1815. In dit vijf eeuwen omvattende archief bevinden zich registers met namen als ‘Het Rood Costuumboek’ en ‘Het Zwart Register’ waarin de privileges van de Veerenaren werden opgeschreven. De notulen, brieven, oorkonden en charters uit het archief zijn de schriftelijke neerslag van het leven in een Zeeuwse stad vanaf de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw. Onderzoekers kunnen in deze archieven een schat aan informatie vinden variërend van armenzorg tot zeevaart, van vestingbouw tot visserij en van Zuid-Amerika tot Schotland.

Zeeland en Schotland hebben immers een gemeenschappelijke geschiedenis. Zo dreven Schotse kooplieden al vanaf de dertiende eeuw handel met Zeeland en werd Veere in 1541 stapelmarkt voor Schotland. Veere telde toen ruim vierduizend inwoners en de stad ging dankzij de Schotse handelaars een periode van welvaart tegemoet die duurde tot circa 1700. In de archieven uit Veere berusten verschillende bronnen over de Schotse gemeenschap in Veere. 

CBG-presentaties

Sytske Visscher over het genealogisch onderzoek voor Verborgen verleden.jpg

Sytske Visscher over het genealogisch onderzoek voor Verborgen verleden.

Naast de lezing van Lo van Driel en demonstratie van Wat staat daer gaven diverse specialisten van het CBG lezingen en workshops. Zo vertelde onderzoeker Sytske Visscher meer over het genealogisch onderzoek dat het CBG voor het tv-programma Verborgen verleden uitvoert met specifieke aandacht voor de afleveringen met Richard Groenendijk en Albert Verlinde.

Rob den Braasem geeft tips en tricks over WieWasWie.jpg

Rob den Braasem geeft tips en tricks over WieWasWie.

Ook waren er speciale ‘tips & tricks’-sessies over WieWasWie en CBG Verzamelingen. Daarnaast gaf redacteur Lilian de Bruijn een schrijfworkshop, achtergronden bij de workshop zijn ook te lezen in de nieuwste thema-pagina over 'familiegeschiedenis schrijven' op onze website. Verder werd ingegaan op de ‘zeven pijlers van de genealogie’, meer over dit onderwerp is te vinden op de uitgebreide thema-pagina op de CBG-site. Tot slot waren er workshops rondom de online paleografietool 'Wat staat daer' door Anneke van Waarden-Koets.

Anneke van Waarden-Koets geeft een workshop over 'Wat staat daer'.jpg

Anneke van Waarden-Koets geeft een workshop over 'Wat staat daer'.

Ook was er een kleine informatiemarkt waar bezoekers zich lieten  informeren over de collectie van het Noord-Hollands Archief, CBG en WieWasWie. Ook de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) was aanwezig.

Informatiestands van het CBG en WieWasWie.jpg

Informatiestands van het CBG en WieWasWie.

Familiegeschiedenis in de Buurt

Het CBG trekt dit jaar het land in om mensen te inspireren hun eigen familiegeschiedenis te onderzoeken en genealogen een ontmoetingsplek te bieden. Samen met archieven door het hele land organiseert het CBG middagen waarbij familiegeschiedenis en regionale geschiedenis centraal staat.

De volgende editie vindt plaats op zaterdag 6 oktober bij het Regionaal Archief Nijmegen.

Meer informatie over 'Familiegeschiedenis in de Buurt' in Nijmegen is te vinden op onze site.

fidb nijmegen logo