CBG bronnen
Geboren in Duitsland header
Moeder Margaretha met pasgeboren kind, Steinhöring 1941, part. Coll. Schuling.

Geboren in Duitsland

5 oktober 2023

Zonder geboorteakte besta je genealogisch niet. Eerder al kwamen de Duitse akten van huwelijk en overlijden beschikbaar voor genealogen. Daar komen nu de afschriften van Duitse geboorteakten bij van kinderen geboren in Duitsland in de periode 1900 – 1945 met minimaal een ouder met de Nederlandse nationaliteit. De geboortebewijzen vormen een recente genealogische bron en kunnen de schakel zijn in je zoektocht naar je Nederlands-Duitse roots.

De Amsterdamse schipper De Vries kreeg een dochter in Duisburg-Mitte. Haar Duitse geboorteakte is een van de 26.915 geboortebewijzen die in 2024 te vinden zullen zijn in WieWasWie. In het geval van baby Henrica zien we een getypt en makkelijk leesbaar uittreksel, maar er zijn ook handgeschreven afschriften waarbij je Duitse topografie en leesvaardigheid flink op de proef worden gesteld. De Duitse geboorteakten zijn opgemaakt in allerlei formaten, zowel in een liggend model als staand en altijd voorzien van een gemeentelijk stempel of zelfs gemeentelijke legezegels. In het uittreksel van dochter Henrica’s geboorte is te lezen dat moeder aan de Haarlemmerdijk in Amsterdam woonde, maar kennelijk in Duitsland beviel van haar dochter. Om precies te zijn, in het ziekenhuis aan de Lotharstrasse. De informatie die in dit voorbeeld van de pasgeboren Henrica ontbreekt en ook niet geïndexeerd wordt, maar wel in veel andere afschriften te vinden is, zijn religie van de ouders en tijdstip van geboorte. Kortom, elke scan is een verrassing.

Duitse geboorteakten actueel bericht

Uittreksel van Duitse geboorteakte van Albert Georg Smit met gemeentelijke legezegels, Collectie NRO, CBG.

Duitse huwelijks- en overlijdensakten

Geboorteakten zijn pas 100 jaar na geboorte openbaar. Dat geldt ook voor deze recente Duitse geboorteakten. Als de kinderen van toen inmiddels overleden zijn in Nederland, kun je een persoonskaart of persoonslijst aanvragen uit het Nationaal Register van Overledenen en komen de uittreksels van de Duitse geboorteakten alsnog openbaar in WieWasWie. Kun je de oorspronkelijke geboorteakte niet vinden in Duitsland, dan is dit afschrift van de Duitse geboorteakte een handige tussenstap in je ontdekkingstocht. Of iemand naar Nederland is gekomen is niet te concluderen uit dit afschrift. Het is aan te raden de gevonden informatie te combineren met de Duitse huwelijks- en overlijdensakten in de CBG-collectie. De Duitse huwelijksakte van bijvoorbeeld het eerdergenoemde Amsterdamse echtpaar De Vries vind je in de historische personendatabase WieWasWie. Lees verder voor meer informatie over de Duitse huwelijksakten in WieWasWie.

Achtergrond van de Duitse geboorteakten

Het afschrift van de Duitse geboorteakte is na de Tweede Wereldoorlog met terugwerkende kracht opgemaakt door Duitse gemeenteambtenaren in opdracht van de geallieerden tot soms wel in 1949. De collectie is eigendom van het Nederlandse Rode Kruis en is in bewaring bij het CBG. Deze Duitse geboorteakten zijn in 2008 door Netwerk Oorlogsbronnen gescand in het kader van het subsidieprogramma ‘Erfgoed van de Oorlog’. Zodra de Duitse geboorteakten zijn geïndexeerd, krijgen we ook meer inzicht in de betekenis van deze collectie. Op dit moment is onbekend hoe compleet de collectie is, dus het kan zijn dat jouw voorouder niet in deze collectie te vinden is. Is jouw (over-/groot)ouder geboren in Duitsland en heb je met deze Duitse geboorteakte nieuwe informatie ontdekt, dan horen we graag jouw familiegeschiedenis via communicatie@cbg.nl.

Duits geboren afb. 3

Moeder Margaretha met pasgeboren kind, Steinhöring 1941, part. Coll. Schuling.