CBG bronnen
Familiewapens Dutilh, Van Charante en Chabot.jpg
Wapens van de Hugenotenfamilies Dutilh, Van Charante en Chabot. Coll. CBG Familiewapens

Collectie Muschart 1915-1950

De grote collectie systeemkaartjes met informatie over familiewapens die wapenkundige Muschart tussen 1915 en 1950 heeft opgebouwd, wordt gedigitaliseerd en is straks op naam en wapenfiguur te doorzoeken

  • Projectnaam: Collectie Muschart 1915-1950
  • Voor wie: iedereen die geïnteresseerd is in heraldiek
  • Doel: digitaal doorzoekbaar maken van de collectie Muschart op naam en wapenfiguur
  • Verwachte looptijd: 2022 - 2023
  • Beoogd resultaat: de informatie op de systeemkaartjes is voor iedereen online toegankelijk
  • Mijlpalen: het invoeren van de gegevens is inmiddels voortvarend opgepakt
  • Meedoen en aanmelden via: n.v.t.; de invoer gebeurt door CBG-medewerkers
  • Meer informatie en vragen: stel ze aan onze heraldicus via guus.vanbreugel@cbg.nl.
  • Bijzonderheden: de collectie bestaat uit zo'n 110.000 roze gekleurde kaartjes, afkomstig uit een groter deel van circa 150.000 exemplaren. De overige, 'blauwe' kaartjes worden niet meer gebruikt
  • Omschrijving: wapenkundige Rudolphe Theodore Muschart heeft tussen 1915 en 1950 een grote collectie systeemkaartjes opgebouwd, waarop hij  beschrijvingen van familiewapens maakte met vermelding van de familienaam en de bron. De collectie is aangekocht door het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis en na Muscharts dood in 1955 aan ons overgedragen. Het digitaal doorzoekbaar maken van de kaartjes op naam en wapenfiguur helpt iedereen die op zoek is naar zijn of haar familiewapen de juiste informatie te vinden.

Muschart-kaartje

Voorbeeld van een kaartje uit de collectie Muschart, CBG Familiewapens