CBG bronnen
bespieden
Stereofoto van twee mannen die een kussend paar in een hooischuur bespieden. Léon Pierre Jouvin, ca. 1850/1880. Collectie Rijksmuseum.

Privacyverklaring

Het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis verwerkt persoonsgegevens in het kader van zijn werkzaamheden als landelijk documentatie- en expertisecentrum.

Je deelt persoonsgegevens als je contact met ons hebt. Bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook het IP-adres van je computer. Het gaat om alle gegevens die we met je in verband kunnen brengen als gevolg van ons contact met elkaar.

Je privacyrechten

Wil je weten welke persoonsgegevens van jou wij hebben vastgelegd? Dan maak je gebruik van het ‘Recht van inzage’. Of wil je jouw gegevens wijzigen of laten verwijderen en zo gebruik maken van het ‘Recht op correctie’? Dan kun je ons hierom vragen.

Je kunt als betrokkene, gemachtigde of als wettelijk vertegenwoordiger een schriftelijk verzoek indienen. Stuur de ondertekende brief samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en indien nodig een machtiging of document waaruit het wettelijk vertegenwoordigerschap blijkt (paspoort, trouwboekje, rechterlijk vonnis) naar:

CBG|Centrum voor familiegeschiedenis
Postbus 11755
2502 AT DEN HAAG

Binnen 4 weken krijg je een reactie.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij zijn verplicht onze systemen en persoonsgegevens goed te beveiligen. We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je met ons deelt. Datalekken lossen we op en registreren we. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan jou als dat nodig is. Onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van je persoonsgegevens. Alleen geautoriseerd personeel mag je gegevens inzien en verwerken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor je jouw gegevens verstrekt. En zo lang als de wet ons verplicht persoonsgegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt.

Cookies en webanalyse

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst als je onze website bezoekt. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de site (bijvoorbeeld om in te kunnen loggen), analytische cookies geven ons inzicht in de werking en effectiviteit van onze website.

Voor onze webanalyse maken we gebruik van het programma Google Analytics en Statcounter. Hiermee kunnen we het gedrag van bezoekers op onze website meten en analyseren. De verzamelde gegevens houden we in eigen beheer. Ze worden dus niet aan derden verstrekt.

Je kunt het plaatsen van analytische cookies blokkeren. Dit regel je via de privacy-instellingen van de gebruikte browser.

Collectie familieadvertenties en gegevens uit GBA en BRP

Voor de collectie familieadvertenties en voor de collectie gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie Personen (GBA) en uit de Basisregistratie Personen (BRP) zijn er afzonderlijke privacyregelingen (zie hieronder).
 

Privacyklacht

Wanneer je van mening bent dat je privacy wordt geschonden door één van de producten of diensten van het CBG, dan kun je hierover een klacht indienen via privacy@cbg.nl.

In verband met een goede en snelle afhandeling van de klacht is het belangrijk dat je een concrete verwijzing geeft (bijvoorbeeld door middel van een link) naar de plaats waar deze privacyschending volgens jou plaatsvindt. Na ontvangst van de klacht nemen wij binnen drie werkdagen contact op.