CBG bronnen
Janine_11

Janine Abbring

Bidden voor zielenheil en de Gratie Gods

Religie heeft altijd een belangrijke rol gespeeld

De vader van presentator en programmamaker Janine Abbring heeft zijn kant van de familie al helemaal uitgezocht, maar eigenlijk zeggen al die namen en schema’s Janine niets. De verhalen achter de droge data, daar gaat het om. Janine is dan ook vooral geïnteresseerd in haar moeders familie. ‘Mijn moeder werd al vroeg dement, waardoor je geen persoonlijke gesprekken meer met haar kon voeren. Haar vragen “hoe heb jij je jeugd ervaren” kon niet meer.’

Bourgondische aardappelboer

Janines zoektocht begint in Axel, waar haar moeder Pieternella (Nelly) Mieras aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd geboren. Haar overgrootvader Marinus Mieras heeft hier een  aardappelhandel en de N.V. Mieras & Van Bendegem wordt al snel zeer succesvol. Marinus bezit meerdere huizen in Axel, waaronder het huis aan de Julianastraat waar Janines moeder Nellie opgroeit. De gereformeerde aardappelboer heeft een bourgondische inslag, zo laat hij zich door een chauffeur rondrijden en schenkt hij zondags na de kerkdienst Grand Marnier bij de koffie.

1-Axelsche Courant 1

Advertentie in de Axelsche Courant voor voorgekiemde pootaardappelen van de firma Mieras & van Bendegem, 13 februari 1945. Bron: Delpher.nl

1
2-Rechtsbank_Louis de Regt 1

Gedaagden Johan Vijgeboom en Louis de Regt voor de ‘Regtbank van Eersten Aanleg te Goes’ (detail). Coll. Zeeuws Archief.

1

Historicus Tobias van Gent vertelt Janine meer over het vergissingsbombardement van Axel op 10 oktober 1941, waarbij het ouderlijk huis van haar moeder zwaar beschadigd raakt. Op de website van Netwerk Oorlogsbronnen zijn veel foto’s en documentatie te vinden over Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

"Met al die namen en schema’s heb ik niets. De verhalen achter de droge data, daar gaat het om"

Vijgeboomiaanse Woelingen

In het Zeeuws Archief duikt Janine samen met archivaris Maaike Doornbos dieper in haar Zeeuws-Vlaamse familie. Via de lijn van haar oma, Adriana den Hamer, komen ze uit bij Louis de Regt. Een landbouwer en dijkgraaf te Axel. Louis de Regt wordt in 1823 aangeklaagd voor het faciliteren van ‘ongeoorloofde godsdienstoefeningen’ door Johan Willem Vijgeboom, een prediker die de Hervormde Kerk te vrijzinnig geworden vond. Deze afscheidingsbeweging wordt wel aangeduid als de Vijgeboomiaanse Woelingen.

Het strenger in de leer willen zijn dan wordt voorgeschreven, is een rode draad in de familiegeschiedenis van Janine. Zo is de bekende predikant M.A. Mieras, die voor de SGP in de Tweede Kamer zat, een volle neef van haar opa. Ook verder terug in deze stamlijn duikt een predikant op. Samuel Merison studeerde in 1649 theologie aan de Universiteit van Utrecht. Hij verdedigde het standpunt dat pas wanneer je echte vernedering ervaart, je je tot God kunt richten voor hulp.

Merison is waarschijnlijk onder druk van de Spaanse geloofsvervolgingen vanuit de Zuidelijke Nederlanden naar het noorden gevlucht. Met de zoektips op de CBG-kennispagina Hugenoten kun je achterhalen of jij ook van Franse of Waalse vluchtelingen afstamt.

Symbolische overwinning

De rootsreis wordt voortgezet in Leiden, hier ontmoet Janine in Museum De Lakenhal conservator Jori Zijlmans. Haar verre voorouder Quirijn Claes Garbrantsz was hier werkzaam als drapenier ofwel lakenreder, een handelaar in laken. Wellicht hebben jouw voorouders ook in de lakenindustrie gewerkt, of ben je benieuwd naar het beroep dat zij hebben uitgeoefend. In het artikel WieDeedWat lees je hoe je in WieWasWie op beroep kunt zoeken.

Uit de ontvangstlijsten van papieren noodgeld blijkt dat Quirijn het Beleg van Leiden (1573-1574) heeft meegemaakt. Protestants noodgeld gemaakt van katholieke kerkboeken: de symbolische overwinning op de Spaanse katholieken had hij in ieder geval op zak. Het daadwerkelijke Ontzet van Leiden zou hij niet meemaken. Verzwakt door de ontberingen overlijdt Quirijn op 5 juni 1574. 

3-Het vollen en verven