CBG bronnen
Familieadvertenties adressen buitenland
Bron: CBG Verzamelingen

In de krant

Het CBG beschikt over miljoenen familieadvertenties, annonces die in de krant werden geplaatst om een belangrijke levensgebeurtenis te markeren. Een groot deel ervan is gescand en digitaal beschikbaar; aan de rest wordt hard gewerkt.

  • Projectnaam: In de krant
  • Voor wie: iedereen die onderzoek doet naar familiegeschiedenis
  • Doel: het digitaal beschikbaar maken van alle familieadvertenties, geïndexeerd op persoonsnaam, datum en plaatsnaam
  • Verwachte looptijd: momenteel zijn de advertenties tot 1970 gescand en geïndexeerd op persoonsnaam, en de advertenties uit de periode 1970-2000 gescand en geïndexeerd op familienaam. De advertenties uit de periode na 2000 worden momenteel gescand en moeten vervolgens worden geïndexeerd. Er is nog geen realistische inschatting te maken wanneer dit proces voltooid zal zijn
  • Beoogd resultaat: alle familieadvertenties op persoonsnaam terug te vinden
  • Mijlpalen: ongeveer driekwart van de familieadvertenties uit de periode na 2000 is gescand
  • Meedoen en aanmelden via: de familieadvertenties worden door vrijwilligers geknipt, geplakt en gescand
  • Meer informatie en vragen: mail naar service@cbg.nl
  • Bijzonderheden: familieadvertenties kunnen van belang zijn om mensen terug te vinden die niet in de standaardbronnen voorkomen, bijvoorbeeld omdat ze zijn geëmigreerd of omdat bronnen (nog) niet openbaar zijn
  • Omschrijving: om mensen op de hoogte te stellen van belangrijke gebeurtenissen, is het goed gebruik een advertentie te plaatsen in de krant. Deze annonces gaan over geboortes, voorgenomen huwelijken (of het zoveeljarig jubileum ervan), of sterfgevallen. Ze vormen een belangrijke informatiebron voor de familiegeschiedenis, en geven extra context. De collectie van het CBG omvat miljoenen van deze familieadvertenties, de oudste uit 1795 en de nieuwste uit 2015. Een groot deel is al gescand en op (familie)naam doorzoekbaar; momenteel wordt hard gewerkt aan het scannen en indexeren van de advertenties uit de periode na 2000.


Overlijdensbericht buitenlandse adressen

Soms bieden familieadvertenties waardevolle informatie over verblijfplaatsen in het buitenland, die je nergens anders kunt terugvinden