CBG bronnen
PK digitaal

De laatste kaart

Het is een onmisbare bron bij genealogisch onderzoek: de persoonskaart (1939-1994), onderdeel van het Nationaal Register van Overledenen. Op een formaat van ongeveer een A5 staat de wegwijzer van een overledene, de laatste kaart van een bestaan. Het CBG digitaliseert zes miljoen persoonskaarten en maakt ze doorzoekbaar.

 • Projectnaam: De laatste kaart
 • Voor wie: o.a. vrijwilligers, onderzoekers, genealogen, medewerkers archieven/burgerzaken
 • Doel: digitaal doorzoekbaar maken van zes miljoen persoonskaarten
 • Verwachte looptijd: 2020 - 2024
 • Beoogd resultaat: sneller zoekresultaat door geïndexeerde persoonskaarten in het Nationaal Register Overledenen
 • Mijlpalen: de laatste kaarten zijn ingepakt, 6 miljoen gescand, sinds 22 maart 2022 1 miljoen geïndexeerd (per 1 mei 2022)
 • Meedoen en aanmelden via: VeleHanden.nl vanaf 22 maart 2022
 • Voorwaarden: ondertekenen van de privacyverklaring
 • Meer informatie en vragen: voor algemene en onderzoeksvragen, mail naar service@cbg.nl. Voor instructievragen rondom het indexeren, mail naar velehanden@cbg.nl.
 • Bijzonderheden: vanaf 1 mei is het weer mogelijk persoonskaarten voor particulier gebruik en genealogisch onderzoek aan te vragen. Lees hier meer over de verwerkingstijd van aanvragen persoonskaarten
 • Omschrijving: De persoonskaart vermeldt niet alleen je voorouder die in Nederland overleed, maar ook de ouder(s) en eventuele kinderen, naast data, woonadressen en beroep. In het CBG-depot staan meer dan zes miljoen van deze kartonnen kaarten keurig naast elkaar. Samen met de al digitale persoonslijsten (vanaf 1994) vormen de persoonskaarten het Nationaal Register van Overledenen. Omdat veelvuldig gebruik wordt gemaakt van deze unieke bron en de kaarten kwetsbaar zijn, is in 2020 het project ‘PKdigitaal’ gestart en is het grootste deel inmiddels gescand. We nodigen nu iedereen uit om vanaf 22 maart 2022 een beperkt deel van de gegevens op de persoonskaarten te indexeren via Vele Handen, zodat de gegevens toegankelijk blijven en sneller opvraagbaar zijn. Instructies en de privacyverklaring vind je binnen de Vele Handen-omgeving en op het forum aldaar help je elkaar. Iedereen met een computer thuis kan meedoen! 


Help je ons mee van karton naar data? Doe mee met 'De laatste kaart'*.


PK's scannen

Een medewerker van Multiscan is bezig met het scannen van persoonskaarten