CBG bronnen
PK digitaal

Aanvragen persoonskaarten in mei 2022 weer mogelijk

27 oktober 2021

Vanaf 28 oktober tot 1 mei 2022 is het helaas niet mogelijk een persoonskaart of persoonslijst aan te vragen bij het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis. In de tussentijd verwerken wij de lopende aanvragen en kun je ons helpen de aanvragen in de toekomst sneller en efficiënter af te handelen door mee te doen aan het project ‘Van karton naar data’. Mogen we op je rekenen?

Het is inmiddels bekend dat het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis bezig is met een omvangrijk digitaliseringsproject. Alle zes miljoen persoonskaarten in ons depot worden door een extern bedrijf gescand en moeten in een later stadium worden geïndexeerd, zodat wij ze op naam kunnen doorzoeken. Dit heeft gevolgen voor de beschikbaarheid. Daarbovenop komt de tijdens de lockdowns ontstane achterstand die, ondanks het harde werken van onze medewerkers en de extra maatregelen, nog maar nauwelijks ingehaald is. Deze combinatie van factoren heeft ertoe geleid dat het aanvragen van persoonskaarten door particulieren pas vanaf 1 mei 2022 weer mogelijk wordt. Alle aanvragen die tot en met woensdag 27 oktober zijn ingediend worden gehonoreerd; alle formulieren en mails die daarna nog binnenkomen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. We vragen je om je aanvraag te bewaren en na 1 mei 2022 (opnieuw) te mailen.

Voor wat betreft de abonnementen op persoonslijsten wordt momenteel onderzocht of deze al dan niet kunnen worden verzonden. Zodra hier duidelijkheid over is, lees je het in een update van dit bericht.

Persoonskaarten in depot

De persoonskaarten in het depot bij het CBG. Enkele medewerkers mogen kaarten op verzoek uit het depot halen. Zij schermen een aantal privacygevoelige gegevens af en maken vervolgens een kopie voor de aanvrager. Foto: CBG / Collectie Nationaal Register Overledenen (NRO)

Tips voor nu

We begrijpen dat deze maatregel ertoe kan leiden dat je eigen onderzoek vertraging oploopt, en dat vinden wij ook heel vervelend. Daarom geven we je graag wat extra tips over andere manieren waarop je aan informatie kunt komen:

  • Vaak heb je thuis ook nog veel informatie liggen, zoals trouwboekjes, brieven, dagboeken, geboortekaartjes, enzovoorts die informatie bevatten over de plaatsen en data van geboorte, huwelijk en overlijden van familieleden. Vraag ook eens aan familieleden wat zij nog beschikbaar hebben.
  • Akten van de burgerlijke stand worden pas na een groot aantal jaar openbaar. Om de meer recente informatie te overbruggen, is een persoonskaart dus dikwijls onmisbaar. Maar informatie die in kranten of weekbladen wordt gepubliceerd, is niet aan deze openbaarheidsbeperkingen gebonden. Als je online zoekt naar bijvoorbeeld huwelijks- of overlijdensadvertenties of grafstenen, heb je kans dat je daarin al de juiste informatie vindt. Denk aan sites als CBG Verzamelingen (voor familieadvertenties, bidprentjes, familiedossiers), Delpher, Online Familieberichten, Online Begraafplaatsen, Mensenlinq, Find A Grave en Graftombe.nl.
  • Bedenk ook dat sommige persoonskaarten niet bij het CBG te vinden zijn. Kaarten van emigranten of mensen die in de oorlog zijn gedeporteerd berusten bijvoorbeeld bij het Vestigingsregister en kun je rechtstreeks daar aanvragen.
  • Sommige gemeentelijke en regionale archieven beschikken over adresboeken en/of woonkaarten, waarop je mogelijk interessante aanwijzingen vindt.
  • Kijk voor meer tips op de pagina  De eerste honderd jaar op onze website.

Laten we elkaar helpen

In oktober bereikten we de mijlpaal van twee miljoen scans, en nu zijn we bezig met de voorbereidingen voor het crowdsourcingsproject ‘Van karton naar data’, om ervoor te zorgen dat de digitale persoonskaarten goed doorzoekbaar worden. Hiermee boeken we winst op de levertijd voor de aanvrager. We gaan dan een aantal velden selecteren (bijvoorbeeld naam, geboortedatum en -plaats) en vragen vrijwilligers de gegevens van de kaarten in deze velden over te nemen. Wil jij er je steentje aan bijdragen dat we de aanvragen van persoonskaarten in de toekomst veel sneller kunnen afhandelen? Help ons dan met het indexeren en meld je aan voor het project. Naar verwachting gaan we in het eerste kwartaal van 2022 starten. Volg verdere informatie over het project op onze website en social media.

persoonskaart PKdigitaal doos Verzamelingen

In speciaal op maat gemaakte dozen gaan en komen de persoonskaarten naar en van Multiscan, onze specialist op het gebied van digitaliseren. Foto: CBG / Collectie Nationaal Register Overledenen (NRO)

Spoed

In sommige gevallen is een persoonskaart echt heel dringend nodig. Denk aan een manuscript dat naar de drukker moet, een herdenking, of een heel uitzonderlijke familieaangelegenheid. In dat geval kun je een mailtje sturen naar service@cbg.nl. Wij kijken dan of we in jouw geval een uitzondering kunnen maken.

Zakelijke dienstverlening

Voor onze zakelijke klanten gaat de dienstverlening zo goed mogelijk door, al zullen ook zij met vertraging rekening moeten houden. Denk aan politie en defensie, ziekenhuizen (in verband met erfelijkheidsonderzoek) en notarissen en het Rijksvastgoedbedrijf voor het opstellen van verklaringen van erfrecht.

We begrijpen dat deze maatregel voor veel stamboomonderzoekers een tegenvaller is. We hebben hier ook alleen toe kunnen besluiten omdat wij denken dat dit onze dienstverlening in de toekomst alleen maar beter en efficiënter maakt. Wij doen er alles aan om de ontstane achterstand zo snel mogelijk in te halen en bedanken alvast iedereen die ons straks wil helpen met het crowdsourcingsproject. Heb je nog vragen? Mail ze naar service@cbg.nl.


  • Dit bericht is aangepast op 31 oktober 2021 in verband met het feit dat nog onderzocht wordt of  abonnementen op persoonslijsten volgens planning in het eerste kwartaal van 2022 verzonden hunnen worden