CBG bronnen
Familiedossiers
Familiedossiers in het depot van het CBG. Foto: coll. CBG

Familiedossiers

Familiedossiers bevatten resultaten van genealogisch onderzoek. Dit kunnen volledig uitgewerkte genealogieën zijn, eenvoudige genealogische aantekeningen, of een combinatie van de twee.

Het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis beheert twee verschillende soorten familiedossiers, die je kunt terugvinden op CBG Verzamelingen. De eigen collectie is te herkennen aan de toevoeging [CBG]. Daarnaast is er de serie algemene dossiers van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, met toevoeging [NL]. 

Pareltjes

De verzameling is geordend op familienaam: een dossier per naam. Dit betekent dat gegevens over alle families met dezelfde naam in één dossier kunnen zitten. De inhoud kan enorm variëren: van één velletje tot een heel pak papier, van volledig uitgewerkte genealogieën tot slechts enkele summiere genealogische aantekeningen. Bij dit laatste moet je denken aan een vermelding ‘in de kantlijn’ over herkomst, beroepen, reizen of bijzondere bezigheden. Maar als je geluk hebt, vind je ook kattebelletjes en soms volledige brieven. Het verdient daarom altijd aanbeveling de familiedossiers te onderzoeken – wie weet welke pareltjes je aantreft!

Seriematig opgeborgen

Alle documenten die aan het CBG ter beschikking worden gesteld, worden seriematig bewaard. Waar voorheen de dossiers nog wel eens konden bestaan uit een ratjetoe aan informatie, komt nu alles direct op de juiste plaats terecht. Zo worden bidprentjes gedigitaliseerd en ondergebracht in de verzameling van dezelfde naam, net als de politiekwartierstaten. Drukwerk (geboortekaartjes, rouwkaarten, etc.) gaat naar de verzameling Familiedrukwerk. De heraldische documenten worden momenteel gesorteerd om te bepalen welke informatie wel of niet zal worden gescand om in de toekomst digitaal beschikbaar te stellen. Foto’s ten slotte worden verzameld om eveneens in een later stadium te digitaliseren.

familiedossier.png Verzamelingen

Inhoud van een familiedossier.
CBG | Familiedossiers

Leeg

Door deze manier van werken kan het zijn dat bepaalde dossiers ‘leeg’ zijn achtergebleven, omdat ze naast de elders onder te brengen informatie geen genealogieën of genealogische aantekeningen bevatten. Helaas is het om technische redenen vooralsnog niet mogelijk de vermelding van het dossier uit de catalogus verwijderen. Het kan dus zijn dat je, nadat je een aanvraag hebt ingediend, de melding krijgt dat er geen dossier aanwezig is. Wij doen er alles aan dit euvel te verhelpen, maar kijk in de tussentijd eens in een van de andere verzamelingen – de kans is natuurlijk groot dat je daar wél iets aantreft.

Raadplegen

De familiedossiers zijn op familienaam doorzoeken via CBG Verzamelingen. Als er dossiers beschikbaar zijn, kun je ze via het reserveringssysteem aanvragen voor inzage in de studiezaal van het Nationaal Archief in Den Haag. Let daarbij op dat de aanvraag minimaal een werkdag van tevoren ingediend moet zijn. Zie voor meer informatie onze pagina Collectie raadplegen.