CBG bronnen
Wereldwandelaars, boek Wim Willems

De Wereldwandelaars

15 oktober 2020

Voor Gen. Magazine van december 2019 schreef historicus Wim Willems het artikel ‘De Muze van een Wereldwandelaar’, over een stel globetrotters aan het begin van de twintigste eeuw. Het was een voorproefje op zijn boek ‘De Wereldwandelaars’, dat onlangs is verschenen bij uitgeverij Querido.

Ze werden voor een dubbeltje geboren. Jonge mannen en vrouwen, twintigers, afkomstig uit arbeiderswijken in Den Haag, Delft en Amsterdam. Ze vonden elkaar in hun idealen: geheelonthouders waren ze, vegetariërs, strijdend voor sociale gelijkheid en op zoek naar vrijheid in de natuur. Ze noemden zichzelf ‘De Wereldwandelaars’, en in de zomer van 1911 vertrokken ze vanaf de Dam voor een voetreis van jaren. Onderweg deden ze voor kranten verslag van hun avonturen – tot de Grote Oorlog de kleine karavaan in Palestina met een schok tot stilstand bracht.

Vurige idealen

Historicus Wim Willems, zelf opgegroeid in een arbeidersgezin, reconstrueert in zijn boek de strijd die de vrienden voerden om los te breken uit hun milieu. Hij volgt de reizigers op hun tocht door Europa en het Midden-Oosten en laat zien hoe het hun verging toen ze ouder werden. Zijn idealen, hoe vurig beleden ook, wel bestand tegen de tand des tijds?

WIm WIllems, auteur De Wereldwandelaars

Wim Willems, historicus en auteur

Muze

Frans van der Hoorn en zijn jeugdliefde Jeane de Hoog waren van eenvoudige komaf, maar hadden hoogdravende idealen. In het artikel ‘De Muze van de Wereldwandelaar’ ging Willems op zoek naar wat hen bond en hoe ze ver van elkaar verwijderd raakten.