CBG bronnen
persoonskaart fragment
Fragment van een persoonskaart, Collectie NRO, CBG.

Toename aanvragen PK/PL

27 maart 2019

De mogelijkheid persoonskaarten of –lijsten (PK/PL) van overleden familieleden op te vragen is waarschijnlijk bij iedereen bekend. Maar wist je dat je ook een abonnement op persoonslijsten kunt nemen?

Als je een omvangrijke familie of uitgebreide stamboom onderzoekt, is het logisch dat je niet met ieder familielid persoonlijk contact hebt. Maar je wilt wel graag je stamboom actueel houden. In dat geval is het mogelijk op een of meer familienamen een ‘persoonslijstenabonnement’ af te sluiten. Voor € 5,25 per jaar ontvang je dan automatisch uittreksels van lijsten die voor die familienamen beschikbaar zijn gekomen, plus de gebruikelijke prijs per lijst. Vanwege privacybepalingen geldt bij verzending een ‘vertraging’ van twee jaar: de gegevens komen pas vanaf het tweede kalenderjaar na het jaar van overlijden van de persoon in kwestie beschikbaar. Dit jaar zijn dat dus de persoonslijsten van 2017.

Onbeperkt aantal

Het maakt niet uit hoeveel familienamen je opgeeft – zo kun je ook denken aan naamsvarianten als Jansen, Janssen, Janssens en Jansens – én het is mogelijk ook de persoonslijsten van eventuele overleden partners van je (verre) familieleden bij je abonnement te betrekken. Geïnteresseerd? Stuur een mail naar pkpl@cbg.nl.

Verborgen Verleden

De afdeling ‘PK/PL’ (persoonskaarten en –lijsten) van het CBG is op dit moment druk bezig de lijsten voor de abonnementen uit te zoeken. In het verleden werden de uittreksels per post verstuurd; vanaf dit jaar is het streven dit zo veel mogelijk per mail te doen. Vanwege grote drukte op de afdeling kan het zijn dat de lijsten niet, zoals gebruikelijk, in maart, maar pas in april worden verzonden. De afleveringen van het televisieprogramma Verborgen verleden, die de afgelopen weken zijn uitgezonden, zorgen voor een grote toename aan aanvragen voor persoonskaarten en –lijsten. Daarnaast loopt er een aantal grote projecten dat veel inzet van de medewerkers vergt. Zij doen er echter alles aan om de abonnementen zo spoedig mogelijk te verzenden.