CBG bronnen
PKdigitaal fase 1
Fase 1 uit de infographic PKdigitaal die in 1 minuut een beknopt, volledig en visueel overzicht geeft van het totale digitaliseringsproject.

Nationaal Register van Overledenen nu volledig digitaal

28 november 2022

Een persoonskaart is een genealogisch monumentje en een onmisbare bron voor iedereen die onderzoek doet naar familiegeschiedenis. Samen met de al digitale persoonslijsten is het Nationaal Register van Overledenen (NRO) nu volledig digitaal.

Bijna 1.350 vrijwilligers van het CBG-project PKdigitaal voerden data van 5,75 miljoen kartonnen persoonskaarten in via het crowdsourcingsplatform VeleHanden om de persoonskaarten doorzoekbaar te maken. Het totale project PKdigitaal is na twee jaar zo goed als afgerond. Het CBG is klaar om de historische persoonsgegevens uit de collectie persoonskaarten/Persoonslijsten bevatten de gegevens over overleden personen uit de Basisregistratie personen">-lijsten (NRO) te vergelijken met collecties van andere erfgoedinstellingen om meer data toegankelijk te maken voor publiek.

Bekijk onderaan deze pagina >>> de INFOGRAPHIC PKdigitaal en krijg in één minuut een beknopt, volledig en visueel overzicht van het totale digitaliseringsproject.


‘Je bent er geweest’

Een persoonskaart biedt recente persoonsgegevens en een beknopt overzicht van de levensloop van een in Nederland overleden persoon. Vrijwilliger Marijn onderzoekt ook haar eigen familiegeschiedenis en zag binnen VeleHanden duizenden persoonskaarten voorbijkomen in het crowdsourcingsproject ‘De laatste kaart’. Data van slechts vijf velden op de persoonskaart voerde ze in, maar “bij iedere kaart die ik invoer, denk ik: daar ga je. Nu ben je vindbaar voor je nakomelingen, die nieuwsgierig zijn naar hun voorouders. Bij iedere enter zend ik een klein groetje mee, als erkenning van: ‘Je bent er geweest’.”

Crop persoonskaart Verzamelingen

Uitsnede uit de persoonskaart

Gouden greep van techniek en vrijwilliger

Miljoenen velden van persoonskaarten invoeren om de collectie doorzoekbaar te maken had zomaar een jarenlange klus voor vrijwilligers kunnen zijn. Door slim gebruik te maken van de bestaande techniek van optische tekenherkenning (OCR) en deze door te ontwikkelen, kon de handmatige invoer op VeleHanden met 695 dagen ingekort worden. Waar normaal gesproken data binnen VeleHanden altijd twee keer worden ingevoerd door vrijwilligers, blijkt de combinatie van deze techniek en vrijwilliger een gouden greep en uniek in Nederland.

PKdigitaal infographic

Visueel overzicht per fase van het project PKdigitaal. Bekijk onderaan deze pagina de volledige infographic van een uniek project.

Toekomst NRO

Naast bijzondere vondsten zoals het vroegste geboortejaar op een persoonskaart (1828) en het kunnen raadplegen van persoonskaarten met oorlogsschade is er meer winst door digitaliseren. Meer externe bronnen komen online dankzij de digitalisering van de persoonskaarten. Voor het openbaar maken van persoonsgegevens wordt de regel gehanteerd: 100 jaar na de geboorte worden de records vrijgegeven. Maar de meeste mensen worden geen 100 jaar; hun records blijven langer dan nodig gesloten. Door het vergelijken (matching) met overlijdensgegevens uit het NRO kunnen bijvoorbeeld in één klap miljoenen indexrecords en gezinskaarten openbaar en doorzoekbaar komen bij andere erfgoedinstellingen.

Beschadigde persoonskaarten digitaal depot.JPG Verzamelingen

Scans van kwetsbare persoonskaarten met waterschade. Foto: Coll. CBG

Aanvragen van persoonskaarten/persoonslijsten

Om een vliegende start met genealogisch onderzoek te maken, kan een ‘uittreksel PKPL’ uit het Nationaal Register van Overleden (NRO) aangevraagd worden. Na aanvraag via het formulier ontvangt de onderzoeker voortaan een kwalitatief hoogwaardige scan van de persoonskaart (1939 – 1994) in de mailbox. Ter voorbereiding op het digitaliseren hebben vrijwilligers van alle 5,75 miljoen persoonskaarten zo veel mogelijk elke kreukel, ezelsoor, kruimel of geeltje verwijderd. Voor familieleden die zijn overleden na oktober 1994 kon al een beroep gedaan worden op de gedigitaliseerde persoonslijsten in het NRO. 

Bedankt

Nu het project PKdigitaal de finish nadert bedanken we nogmaals al onze samenwerkingspartners en iedereen die bijgedragen heeft:

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken
  • Multiscan
  • Picturae
  • Vénéco
  • Rick Companje en Simon Dirks
  • Vrijwilligers via Den Haag Werkt en VeleHanden
  • CBG-vrijwilligers, Vrienden en (oud-) medewerkers
  • Het projectteam: Hélène Oppatja (Directeur), Roosje Keijser (Hoofd Collectie & Netwerk), Jacques Hartman (Beheerder NRO), Jan Thielen (Projectleider), Martine Zoeteman-van Pelt (Communitymanager), Jeroen Balkenende en Pieter Woltjer (Datamanager), Sarah Bosmans (Conservator WieWasWie), Monique Zwart (Marketingcommunicatie)