CBG bronnen
Manis bovenkant

Nieuwe Nederlanders en hun afkomst

7 juni 2021

Naast de vertrouwde CBG-reeks ‘Voorouders van Verre’ komen er steeds meer mogelijkheden om op zoek te gaan naar roots in Marokko, Turkije en andere immigratielanden.

Meer en meer landgenoten met niet-Nederlandse voorouders gaan op zoek naar hun afkomst. In tegenstelling tot in Nederland wordt daarbij vooral gebruikgemaakt van de rijke oral history, de mondeling overgeleverde familieverhalen, en minder van schriftelijke bronnen. Om beide methoden te combineren, kun je op steeds meer plekken terecht voor onderzoek of aanknopingspunten.

Manis …?

Zo vind je op de genealogische website Geneanet een sectie gewijd aan Marokkaanse voorouders, en kun je zoeken op regio. Dit geldt overigens ook voor Turkije, Suriname, de Antillen en andere bekende immigratielanden. My Heritage heeft een onderzoekspagina met alle collecties die relevant zijn voor Marokko. En natuurlijk is er de reeks onderzoeksgidsen Voorouders van Verre, die je kunt aanvragen in onze bibliotheek én als Vriend van het CBG digitaal kunt inzien. (N.B.: het kan zijn dat je in eerste instantie een foutmelding krijgt. Log dan een keer uit en weer in – dan zou het euvel verholpen moeten zijn.) De boeken dateren uit de jaren 2007 tot 2011. Het kan zijn dat ze woorden bevatten die we vandaag de dag niet meer gebruiken.

Een van die boeken heet Manis ... ?, en is geschreven door historicus Mohamed Amezian (1960) en arts Mohamed El Abdouni (1973), allebei geboren en deels opgegroeid in Marokko. In deze gids worden onder andere de verwantschapsstructuren binnen de Marokkaanse samenleving gepresenteerd, en wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van Marokko en de Marokkaans-Nederlandse relaties.

Manis. Voorouders van Verre. Deel 2

Auteurs: M'hamed El Abdouni & Mohamed Amezian

Wie weet wat voor bijzondere verwantschappen je aantreft! Volgens een artikel in het Britse blad The Economist heeft koningin Elisabeth II banden met de islamitische prinses Zaida die in de elfde eeuw van Marokko naar Sevilla in Spanje vluchtte en haar toevlucht vond bij het hof van Alfonso VI van Castilië. Zaida veranderde haar naam in Elizabeth en bekeerde zich tot het christendom. Ze beviel later van de zoon van Alfonso VI, Sancho. Een van de nakomelingen van Sancho trouwde met de graaf van Cambridge, nauw verbonden met de koninklijke familie van Engeland.

Elisabeth en Mohamed IV

Koningin Elisabeth II en koning Mohamed IV van Marokko zouden verre familie zijn