CBG bronnen
Naamswijzigingen Staatscourant

Een nieuwe naam, een nieuw mens?

11 januari 2021

Wie zijn naam verandert is voorwaar dezelfde als daarvoor. Maar zeker heeft dan een naam afgedaan, die voorafgaand aan de wijziging een stempel op de drager heeft gedrukt die met de naamsverandering kan worden uitgewist.

Wie ervoor kiest een andere naam aan te nemen, krijgt in ieder geval een splinternieuwe. Tenzij naamswijziging plaatsvindt binnen gezinsverband en de ene naam voor de andere wordt ingewisseld, is in Nederland vereist dat de nieuw gekozen naam niet al voorkomt. Er moet dus werkelijk een nieuwe naam gecreëerd worden.

Begrijpelijk

Aan veel nieuwe namen kun je aflezen dat een kleine verandering van de oude naam de richtlijn was. Dat volstond vaak om opgelucht voort te gaan. Een voorbeeld is de naamsverandering van de Volendamse familie Pooijer in Mooijer. Ook veraangenaamd is de Duitse naam Kutschrütter door er Koetsruiter van de maken. Mevrouw Cromeen, jarenlang vrijwilligster bij het CBG, heeft een naam waaruit bij Koninklijk Besluit de ‘b’ is weggelaten; haar man was geboren met de naam Crombeen. Om begrijpelijke redenen heeft architect Rothuizen zijn naam veranderd in Rotshuizen.

Vrijwilligster mevrouw Cromeen

Mevrouw Cromeen is jarenlang als vrijwilligster werkzaam geweest bij het CBG

Nieuwe creaties die niets meer van de oude naam laten zien, worden mits goed beargumenteerd ook toegestaan. In CBG Familienamen vind je bij de familienaam Velinga als een soort van geboortekaartje een toelichting op de naamswijziging uit de naam Poepjes. Onwelvoeglijk of onwelgevallig werd ook de naam Kloot gevonden en deze naam is onder andere veranderd in Kyvon. Adrianus Marinus Kyvon nam niettemin vervolgens de artiestennaam André van Duin aan.

Nog Amsterdamser

Een aantal nieuwe Nederlanders heeft behalve een nieuwe nationaliteit ook een nieuwe naam aangenomen waaruit hun Nederlanderschap spreekt. Als worstelaar vluchtte de Nederlandse politicus Sander Terphuis uit Iran. De in Lomé (Togo) geboren mevrouw Azongo heeft op 17 april 1990 haar familienaam laten veranderen in Van de Winterzon. Zou deze naam de voorafgaande winter bedacht zijn, met de zon uit ‘Azongo’?. Valkenburcht is een vertaling van Sólyomváry, Van Wollingen is een vereffening van Wong Lun Hing en Van Mokum is een Amsterdammer uit Marokko, die zich geen Van Amsterdam mocht noemen. Die naam bestond al. Laten we wel zijn: met de naam Van Mokum is hij nog Amsterdamser en wellicht degene die naar zijn gevoel hij altijd al was.