CBG bronnen
MIJN CBG
Mijn CBG geeft eenvoudig toegang tot alle CBG collecties

Voortaan één e-mailadres

17 september 2020

Binnenkort gaat het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis over op een nieuw inlogsysteem. Vanaf eind september hebben onderzoekers voortaan met één mailadres altijd en overal toegang tot de beveiligde online omgeving ‘Mijn CBG’ en de zelfgekozen abonnementen. Dit maakt toegang én onderzoek eenvoudiger. Als abonnementhouder kun je in ‘Mijn CBG’ zelf je gegevens inzien en aanpassen en een overzicht van je abonnement(en) vinden.

Please scroll down for English


CBG Vrienden hebben toegang tot een aantal verschillende bronnen binnen aparte websites, te weten: CBG Verzamelingen, CBG Bibliotheek, CBG Familiewapens, en WieWasWie. Afzonderlijk gebruik van deze laatste database – zonder Vriendschap – is overigens ook mogelijk. Een Vriendschap van het CBG biedt vele voordelen, zoals korting op onze diensten, gratis toegang tot CBG evenementen, en een (al dan niet digitaal) abonnement op ons genealogisch magazine Gen.

Mijn CBG Welkom

Het welkomstscherm binnen de omgeving van Mijn CBG.

Vereenvoudiging

De omvang en het gebruik van de CBG collecties zijn in de loop der jaren flink toegenomen. Tot nu toe log je voor elke website apart in afhankelijk van je abonnementen. En soms gebruiken onderzoekers dan voor elke website weer een ander mailadres, wat tot een administratieve verzwaring leidt. Om de zoektocht naar je voorouders ook sneller te laten verlopen, is besloten tot een aanzienlijke vereenvoudiging. Vanaf eind september heb je voortaan met één en hetzelfde mailadres altijd en overal toegang tot de beveiligde online omgeving ‘Mijn CBG’ en jouw gekozen abonnementen. Dit houdt in dat je nog maar met één e-mailadres geregistreerd staat bij het CBG en maar één wachtwoord hoeft te onthouden. Je wachtwoord is afgeschermd en verandert niet. Dit geldt ook voor mensen die geen Vriendschap hebben afgesloten, maar wel een abonnement of gratis registratie op WieWasWie hebben.

Ononderbroken reis

Het grote voordeel van het nieuwe inlogsysteem Mijn CBG is dat je zoektocht naar je voorouders zonder onderbrekingen verloopt. Als je bijvoorbeeld op WieWasWie naast de huwelijksakte van je overgrootouders ook de vermelding van een familieadvertentie hebt gevonden, kun je direct verder zoeken in CBG Verzamelingen – je bent op de achtergrond immers al ingelogd. Ook kun je dan meteen kijken of er misschien in onze CBG Bibliotheek iets over hen te vinden is, en of ze een familiewapen voerden.

Verder kun je aan de hand van een duidelijk overzicht van je gegevens en je abonnement(en) je eigen account beheren. Wijzigingen kun je hier eenvoudig doorgeven. Ook wordt de aanschaf van producten en diensten gemakkelijker en overzichtelijker. En, ook niet onbelangrijk: na aanschaf van een abonnement is dit direct verzilverbaar. Je kunt dus direct aan de slag!

Mijn CBG uitklapmenu

Het uitklapmenu onder de button Mijn CBG.

Vervaldatum in jouw voordeel

Ben je een Klassieke Vriend? Dan is de vervaldatum van je Vriendschap niet altijd gelijk aan de vervaldatum van je abonnement op WieWasWie. Ook dit gaat veranderen. De looptijd van het WieWasWie Premium-abonnement wordt gelijkgetrokken aan de vervaldatum van de Vriendschap. We doen dit altijd in jouw voordeel. Dit betekent dat Klassieke Vrienden met een WieWasWie-abonnement straks nog maar één totaalfactuur krijgen op het gekozen mailadres.

Losse WieWasWie Premium-jaarabonnementen worden voortaan ook automatisch verlengd. Alle abonnementhouders ontvangen zes weken voor de vervaldatum een factuur op het gekozen mailadres, die ze eventueel ook via automatische incasso kunnen voldoen. Wil je opzeggen, kan dat vóór de vervaldatum door een mail te sturen naar vrienden@cbg.nl en indien van toepassing onder vermelding van je Vriendnummer.

Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring

Met de vernieuwing naar ‘Mijn CBG’ hanteert het CBG vernieuwde Algemene Voorwaarden en een gewijzigde Privacyverklaring per 22 september 2020. Deze twee documenten gelden vanaf dat moment voor alle CBG websites. Lees deze documenten op de startpagina van onze website (onderste blok met informatielinks) voor meer informatie. Heb je vragen over de Algemene Voorwaarden en/of de Privacyverklaring? De medewerkers van Service helpen je graag verder. Je bereikt ons door een mail te sturen naar service@cbg.nl. Wil je je abonnement veranderen naar aanleiding van deze vernieuwing? Mail dan naar vrienden@cbg.nl.

We helpen je verder

Kortom: het raadplegen van onze bronnen wordt een stuk gemakkelijker. Maandag 21 september 2020 ontvangt iedereen voor wie deze wijzigingen consequenties heeft, een e-mail met nadere toelichting. Mocht je desondanks ergens vastlopen, blijven onze collega's van Service bereikbaar om je weer verder te helpen.

English version

In future only one e-mail address
Access to CBG collections will soon be simpler

The CBG|Netherlands Centre for Family History is switching over to a new logging-in system. As of 22 September 2020 researchers will need to use just one e-mail address to access the secure online environment ‘Mijn CBG’ and their chosen subscriptions. This will make access and research simpler. As a subscriber to ‘Mijn CBG’ you can see and modify your own details and find an overview of your subscription(s).

CBG Friends (Vrienden) have access to a number of different sources on separate websites, namely: CBG Verzamelingen, CBG Bibliotheek, CBG Familiewapens, and WieWasWie. Separate use of this last database – without Friendship – is also possible. A CBG Friendship (Vriendschap) offers many advantages, such as discount on our services, free access to CBG events, and a subscription (digital or otherwise) to our genealogical magazine Gen.

Streamlining

Over the years, the size and use of the CBG collections have increased enormously. Until now you had to log in separately for access to each website, dependent on your subscription(s). And in some instances researchers had to use a different e-mail address for each website, which led to an increased administrative burden. In order to speed up your search for your ancestors, a decision was made to streamline the procedure considerably. As of 22 September 2020 with one and the same e-mail address you will have access to the secure online environment ‘Mijn CBG’ and to the subscriptions of your choice, anywhere and any time. This means that you will be registered with the CBG with just one e-mail address and just one password to remember. Your password is protected and will not change. This also applies to those who have not signed up for Friendship, but who do have a subscription or free registration to WieWasWie.

Uninterrupted journey

The major advantage of the new logging-in system Mijn CBG is that your search for your ancestors can be carried out without interruptions. For example, if on WieWasWie you have found both the marriage certificate of your great-grandparents and a newspaper announcement of births, marriages and deaths, you can immediately search further in CBG Verzamelingen – after all, you are already logged on in the background. You can then search right away to see if there is perhaps something that can be found out about them in our CBG Bibliotheek, and whether they used a family coat of arms.

Because you have a clear overview of your own details and of your subscription(s) you can manage your own account and simply register any changes if necessary. The purchase of products and services is also more simple and transparent. And, not unimportant: after purchasing a subscription you can get started right away!

Expiry date to your advantage

Are you a Classic Friends? The expiry date of your Friendship is not always the same as the expiry date of your subscription to WieWasWie. This too will change. The duration of the WieWasWie Premium subscription will be made the same as the expiry date of Friendship. We will always do this to your advantage. This means that Classic Friends with a WieWasWie subscription will be just one total invoice sent to the chosen e-mail address.

Separate WieWasWie Premium annual subscriptions will also be renewed automatically. All subscribers will receive an invoice at the chosen e-mail address six weeks prior to the date of expiry; subscribers can also pay this via direct debit. Should you wish to cancel your subscription, you can do that before the expiry date by sending an e-mail to vrienden@cbg.nl.

General Terms and Conditions and privacy statement

With the changes to ‘Mijn CBG’, the General Terms and Conditions and the Privacy statement are changed as of 22 September 2020. For more information see the General Terms and Conditions of your subscription on our website. Do you have any questions, or do you wish to cancel your subscription because of these changes? The Service staff will be happy to help you. You can contact us by sending an e-mail to service@cbg.nl.

We will keep on helping you

In short: consulting our sources will be a whole lot easier. Monday 21st of September everyone who will be affected by theses changes will receive an e-mail containing further information. If despite all this things are not clear enough, our Service personnel will be happy to assist you.