CBG bronnen
Landgoed Bronbeek
Landgoed Bronbeek

Jubileum Indische Genealogische Vereniging

21 maart 2018

De Indische Genealogische Vereniging vierde zaterdag 17 maart 2018 het 30-jarig bestaan van de vereniging op landgoed Bronbeek. Na een algemene ledenvergadering was er ’s middags een ook voor niet-leden toegankelijk programma. Er kon gekozen worden uit diverse lezingen en een rondleiding door het museum. CBG-onderzoeker Martine Zoeteman-van Pelt was er bij en brengt verslag uit.

Tekst: Martine Zoeteman-van Pelt

ALV

De algemene ledenvergadering werd gestart met een ontvangst met koffie en (uiteraard!) spekkoek in het congrescentrum Kumpulan. Naast allerlei personele wisselingen in het bestuur en financiële overzichten kwam ook het overlijden van Peter Christiaans in 2017 ter sprake. Christiaans was naast voormalig CBG-collega ook mede-oprichter en erelid van de Indische Genealogische Vereniging (IGV).

Daarnaast was er aandacht voor de samenwerking van Familysearch met de Indonesische archieven. Hoewel er eerder positieve berichten klonken over de samenwerking, bleek dit overleg nu helaas moeizaam te verlopen. Een domper, aangezien het Indische genealogische onderzoek een enorme boost kan krijgen, wanneer de akten van de burgerlijke stand eindelijk goed doorzoekbaar worden. De index hierop (grotendeels gebaseerd op de informatie uit de Regerings Almanakken) van het echtpaar Etmans op hun website Roosje Roos is tot die tijd een fijn hulpmiddel.

30-jarig jubileum Indische Genealogische Vereniging in Bronbeek.

30-jarig jubileum Indische Genealogische Vereniging in Bronbeek.


De ALV verliep vrij snel, zodat er in de vrijgekomen tijd ruimte was voor een video-compilatie van de jubileumviering van vijftien jaar geleden. Ook werd er alvast vooruitgeblikt op de toekomst van de vereniging. Zo ligt er een digitaal lidmaatschap in het verschiet en gaat de vereniging zich de komende jaren richten op DNA onderzoek binnen de Indische gemeenschap. Op de net vernieuwde website is dit dan ook één van de onderwerpen.

Jubileumprogramma

DNA was ook een belangrijk thema in het middagprogramma. Zo waren Gerrit Woertman, Bart Lenselink en Maarten Fornerod uitgenodigd om te praten over DNA bij Indisch genealogisch onderzoek. Een andere lezing werd verzorgd door Ron Habiboe. Hij sprak over de Molukse elite en Europese banden. Daarnaast vertelde Ulbe Bosma over de historische Indische steekproef waarbij personen uit deHistorical Sample of the Netherlands worden gevolgd tot in Nederlands-Indië voor het project 'Europese migratie van en naar Nederlands-Indië'.

De nieuwe voorzitter, John Soedirman, sprak tenslotte over het Bersiap project. Deze periode vol geweld van Indonesische (strijd)groepen tegen de (Indo-)Europese bevolking en andere etnische groepen wordt nu onderzocht door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies.

Landgoed Bronbeek

Landgoed Bronbeek

De keuze tussen de verschillende programmaonderdelen was lastig: ik heb zelf net een genealogische DNA test gedaan. Hoewel ik zelf geen familiewortels in Tempo Doeloe heb, was ik wel benieuwd naar de lezing over het Indisch DNA. Ook de andere lezingen hadden interessante onderwerpen, maar aangezien het mijn eerste keer op landgoed Bronbeek was, koos ik voor de rondleiding door het museum. Een zeer enthousiaste gids nam onze groep mee van de VOC-tijd tot de Bersiap-periode, met verhalen die indruk maakten.

Het jubileum van de Indische Genealogische Vereniging werd besloten met een heerlijke Indische maaltijd in de Kumpulan. Wij van het CBG wensen dat de IGV nog vele jubilea toe!

Landgoed Bronbeek

Landgoed Bronbeek