CBG bronnen

In memoriam Peter Christiaans

18 juli 2017

Genealoog (8 mei 1951 – 15 juli 2017)

Afgelopen zaterdag overleed onze oud-collega Peter Christiaans. Peter (ook wel Chris voor intimi) had een lange staat van dienst binnen de genealogie. Hij kwam in 1970 bij het CBG in dienst als assistent van de conservator en deed redactioneel werk voor het Nederland’s Patriciaat. Vanaf 1979 was hij tot zijn pensioen in 2015 werkzaam als bibliothecaris, waardoor hij een belangrijk stempel heeft gedrukt op de boekenverzameling van CBG|Centrum voor familiegeschiedenis. 

Peter Christiaans

Peter Christiaans, 2013 | Foto: Leendert Brouwer

Intern en extern stond hij bekend als groot kenner van de Indische genealogie, een onderwerp waarover hij veelvuldig publiceerde. Hij stond in 1988 mede aan de wieg van de Indische Genealogische Vereniging (IGV), waarbij hij ook een aantal bestuurlijke en (eind-)redactionele functies bekleedde. Ook was hij in de beginjaren namens het CBG actief binnen de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland (WGOD). Samen met Kees Mulder (1946-2015) verzorgde hij een groot aantal publicaties over ridderorden en andere onderscheidingen.

We wensen zijn vrouw Liesbeth en zoon Peter Alexander veel sterkte.