CBG bronnen
Sint Rijksmuseum
De intocht van Sint-Nicolaas, Erve H. Rynders, ca. 1840. Op deze prent verschijnt Sinterklaas in vol ornaat, met lange witte baard, mijter en tabbaard, maar nog zonder knecht. De heilige is hier weergegeven in zijn hoedanigheid van goedgeefse kindervriend. Dat hij ook ondeugende kinderen straft, blijkt alleen uit de twee takkenbossen (gardes) op de voorgrond. Collectie Rijksmuseum.

Een negentiende-eeuws verlanglijstje

5 december 2016

Jan Loke schreef in 1871 een brief aan Sint Nicolaas met daarin zijn wensen, en die van zijn broertje en zusjes. Het verlanglijstje is bewaard gebleven en dook onlangs op bij het inventariseren van de collectie Loke.

Het verlanglijstje is opgesteld door Johannes Jakobus (Jan) Loke, geboren in 1862 en is geadresseerd 'Aan den Hoogwelgeb. Heer St. Nicolaas'. Jan schreef als grote broer de wensen van de kinderen in het gezin op: 

verlanglijst 1
Verlanglijst2
'Waarde Heer St. Nicolaas,

Gij zijt altijd zo gul dus wij hoopen dat gij ons dit jaar niet zult vergeten, en daar wij al zoo veel van U gekregen hebben zult U het wel goed vinden dat wij het U eens vertellen, wat wij het nog wel graag hebben wilden.

Jan, die U dit schrijft verlangt zeer, een Chineesche schim, een kamp met soldaten een drukpers, een portemonnaie. Johanna zou zeer graag hebben een atlas een theestoofje voor bij het theeservies een verseboekje en een lineaal met twee kleinere erin. Elisabeth een kaartje van Nederland of een legkaart van Nederland, een verfdoos en een verseboekje. Adrie een portemonnaie, een plakprent een leitje en een doosje met krijt, een album. Marietje een rateltje, een wolle schaap op wieltjes, een springpop en een paar prenteboekjes.

In de hoop dat gij dezen brief in goede gezondheid te Hoorn zult ontvangen, en dat wij nu toch eens het genoegen zullen hebben van kennis met U te maken, Noem ik mij U zeer liefhebbenden en gehoorzamen

Jan Loke'

chineese-schim.jpg Geheugen van Nederland

'Chinesche schimmen, uitventers enz'. Ombres Chinoises prent voorstellende verschillende venters, Collectie Poppenspe(e)lmuseum

Of de Goedheiligman alle verzoeken heeft ingewilligd, is niet bekend.

Jan was zoon van Pieter Loke, 'ingenieur van den Waterstaat' en Geertruida Wilhelmina Henriette Margaretha Telders. Het gezin Loke verhuisde vanwege het beroep van vader geregeld. Zo werden Jan, Johanna, Elisabeth en Adrie in groniingen geboren, zus Marietje in Hoorn, waar ook dit briefje werd geschreven. Jan Loke was bij zijn huwelijk in 1894 controleur der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. Hij overleed in 1925 op drieënzestig jarige leeftijd. 

De Collectie Loke wordt momenteel geinventariseerd en is nog niet beschikbaar via CBG Verzamelingen.