CBG bronnen
trump

De Trump Dynasty

28 november 2016

Door Martijn Spruit

Hoewel de Verenigde Staten geen monarchie en koningshuis hebben, en ook de adel ontbreekt, zijn Amerikanen wel degelijk gevoelig voor afkomst. Zo is er bijvoorbeeld een aparte vereniging voor afstammelingen van opvarenden van het schip The Mayflower, waarmee de Pilgrim Fathers in het begin van de zeventiende eeuw naar Amerika voeren om aan geloofsvervolging te ontsnappen. Amerikaanse stamboomonderzoekers zoeken altijd naar een connectie met de Oude Wereld. Het onderzoek naar de Europese voorouders verloopt veelal via de negentiende en begin twintigste-eeuwse immigratierecords, zoals de registers van Ellis Island.

SR-1.jpg

Het 'Social Register' van Boston, 1914. Via vita-brevis.org.

Waar vooraanstaande niet-adellijke families in Nederland opgenomen kunnen worden in het Blauwe Boekje (Nederlands Patriciaat), en in Engeland in in Burke’s Landed Gentry, worden de kinderen van opgeklommen Amerikanen bijgeschreven in The Social Register van de stad waar ze wonen.

De eerste versies verschenen aan het einde van de negentiende eeuw en heetten simpelweg The List, of The Blue Book (naar de kleur van de band). Aan het begin van de twintigste eeuw verschenen er soms meer dan twintig verschillende, voor allerlei steden.

kennedy

'The Kennedy Political Dynasty Family Tree' via de Business Insider.

Wat betreft die presidentiele families spreken Amerikanen wel van politieke dynastieën: de Kennedy’s (een president en vele familieleden in allerlei publieke functies), de familie Bush (twee presidenten, een gouverneur), en ook de Clintons zouden een dynastie zijn geworden als Hillary tot president was verkozen.

Donald Trump (ook uit een immigrantenfamilie) is wellicht het begin van een nieuwe bestuurlijke dynastie in de VS. Hij heeft in elk geval een interessante kwartierstaat, met voorouders in Schotland en Duitsland en kinderen bij drie verschillende echtgenoten. 

Vorige week bleek zelfs dat zijn Duitse opa Friedrich (1869-1918), die als 16-jarige uit Rijnland-Palts naar Amerika was gereisd om fortuin te maken, niet meer terug mocht keren naar zijn geboorteland omdat hij zijn dienstplicht niet had vervuld!

passagierslijst

'Friedr. Trumpf' op de passagierslijst van de SS Eider in 1885.