CBG bronnen
Arie Colijn
Installatie van Arie Colijn als burgemeester van Nieuwer-Amstel (1916)

Politici geportretteerd

1 maart 2021

De collectie Veenhuijzen is een mooie bron voor portretten van Nederlandse politici. Maar ook van ‘de gewone man en vrouw' zijn foto's en beschrijvingen beschikbaar.

Het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis beschikt over meerdere belangrijke fotoverzamelingen. Een daarvan is de collectie Veenhuijzen, die werd samengesteld door de Amsterdammer Cornelis Veenhuijzen (1905-1990). Hij verzamelde portretten uit verschillende tijdschriften: De Prins, het Geïllustreerd Christelijk Vijf Cents-Blad, De Katholieke Illustratie, het Geïllustreerd Zondagblad en De Spiegel. Op de knipsels, die alleen foto’s in zwart-wit bevatten, noteerde Veenhuijzen het jaartal van de bronpublicatie.

De broertjes Colijn

De collectie bevat tal van portretten van Nederlandse politici. Het gaat daarbij niet alleen om foto’s, maar ook om korte (nieuws)berichten of andere interessante achtergrondinformatie over de betreffende persoon.

Onder de in de collectie voorkomende politici zitten drie zoons van het echtpaar Antonie Colijn (1833-1913), landbouwer in de Haarlemmermeer, en Anna Verkuijl (1841-1920). Veruit de bekendste van deze drie broers, die allemaal lid waren van de Anti-Revolutionaire Partij, is Hendrikus Colijn (1869-1944). Hij bekleedde meerdere ministersposten en was in maar liefst vijf kabinetten minister-president van Nederland. Naast diverse foto’s, waaronder Hendrikus in KNIL-uniform, vind je in de collectie Veenhuijzen ook een artikel over zijn jeugd en een bericht naar aanleiding van de 80e verjaardag van zijn vader (inclusief foto van de jarige en zijn echtgenote).

Hendrikus’ broer Arie Colijn (1870-1932) bekleedde volgens de informatie in de collectie Veenhuijzen tal van functies op landbouwgebied. Daarnaast was hij voorzitter van de Anti-Revolutionaire Kiesvereniging, lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland en lid van de gemeenteraad van Nieuwer-Amstel. In de laatstgenoemde plaats vervulde hij ook nog het ambt van burgemeester.

De jongste van de drie broers, Pieter Adriaan Colijn (1882-1960), was eveneens burgemeester, en wel van Boskoop en Alphen aan den Rijn. Volgens Veenhuijzen werkte hij ook enige tijd als ambtenaar bij de Indische Spoorwegen in Medan.

Pieter Adriaan Colijn

Foto en bericht over de aanstelling van Pieter Adriaan Colijn tot burgemeester van Alphen aan den Rijn (ongedateerd)

Online raadpleegbaar

De collectie, die uit ruim 29.000 scans bestaat, kun je op meerdere plekken eenvoudig online raadplegen. Allereerst is ze ontsloten via CBG Verzamelingen, waar ook de collectie Halwasse beschikbaar wordt gesteld. Gerard Halwasse (1883-1974) had een eigen genealogisch-heraldisch bureau en verzamelde net als Cornelis Veenhuijzen een grote hoeveelheid portretfoto’s uit diverse bronnen. Hij heeft daarbij helaas geen naam of datum van het betreffende tijdschrift genoteerd.

Daarnaast is de collectie Veenhuijzen ondergebracht in de beeldbank ‘Het Geheugen’ op Delpher, een website van de Koninklijke Bibliotheek. Deze gratis raadpleegbare beeldbank bevat de afbeeldingen van diverse bibliotheken, archieven en musea die in het verleden beschikbaar werden gesteld op ‘het Geheugen van Nederland’.

Omdat de collectie Halwasse niet in ‘Het Geheugen’ is opgenomen, biedt CBG Verzamelingen het voordeel dat je daar in beide fotocollecties tegelijk kunt zoeken. In dat geval heb je, wanneer je nog geen Vriend bent van het CBG, voor het bekijken van de scans een dagtoegang nodig.

Uiteraard verschilt het van persoon tot persoon wat je in de collectie terug kunt vinden, maar wie weet stuit je ook wel op voorouders die politiek actief waren wanneer je de tijd neemt om eens rustig te grasduinen in deze belangrijke CBG-bron.