CBG bronnen
amsterdam roots festival header

CBG helpt jongeren hun roots te vinden

11 april 2019

Het Amsterdam Roots Festival biedt een podium aan artiesten die hun wortels verkennen en hun verhaal vertellen via verschillende kunstvormen. Het CBG ondersteunt drie jonge mensen bij de zoektocht naar hun afkomst.

Rootszoekers is een project dat tijdens het Amsterdam Roots Festival 2018 is gelanceerd. Jonge creatieve mensen werden in de vorm van een prijsvraag uitgenodigd op zoek te gaan naar een bijzonder verhaal in hun familiegeschiedenis. De drie inzenders van het beste voorstel krijgen dit jaar begeleiding door medewerkers van het CBG bij het vinden van hun multiculturele roots.

Buitenlandse bronnen

Half februari waren zangeres Charo Durán (Boliviaanse vader, Nederlandse moeder), theatermaker en –docent Fiona Kelatow (wortels in voormalig Nederlands-Indië en de Molukken) en schrijfster Rachel Rumai (met voorouders in Venezuela en Curaçao) op bezoek bij het CBG om kennis te maken met zowel de organisatie als de beginselen van stamboomonderzoek.

Onderzoekers Martine Zoeteman-van Pelt en Maarten van Bourgondiën hebben de jonge vrouwen laten zien hoe archieven in elkaar zitten, wat waar te vinden is, en ze tips gegeven hoe ze hun onderzoeksvraag het beste konden aanvliegen. Omdat het CBG geen onderzoek doet in het buitenland was de begeleiding niet zozeer inhoudelijk, maar meer methodologisch van aard: hoe kunnen de Rootszoekers goed en snel hun weg vinden in de online bronnen van de landen in kwestie?

Rootszoeker Fiona Kelatow Stambomen

Fiona Kelatow op zoek naar achtergrondinformatie in de CBG-bibliotheek

‘Nu gaat het over mij’

Tijdens het Oorzaken-festival op 31 maart jl., een festival met podcasts en audioverhalen, vertelden Fiona en Rachel over hun eerste ervaringen. Eerstgenoemde gaf aan dat haar onderzoek tot dan toe altijd over anderen was gegaan, in eerste instantie voornamelijk in verband met de treinkapingen uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Ze had het moment dat ze met haar eigen geschiedenis aan de slag zou gaan altijd uitgesteld, “maar nu gaat het over mij”, zei ze. Het komt nu wel allemaal heel dichtbij, en sommige vragen durft ze nog niet te stellen.

Waardevol familiecontact

Rachels ouders gingen uit elkaar toen ze een jaar oud was. Haar moeder komt uit Venezuela en vertelde niet veel over haar afkomst; de omgeving was meer bezig met haar achtergrond dan zij zelf. Bovendien is onderzoek in Venezuela nu erg lastig in verband met de huidige politieke situatie. De familie op Curaçao is vooral trots op Rachels Libanese wortels, maar er is maar heel weinig bekend over haar zwarte Curaçaose overgrootmoeder. Het feit dat de achternaam – Martina – op de eilanden veel voorkomt maakt het onderzoek soms lastig. Rachel vindt met name het gesprek dat met haar vader op gang is gekomen, en via hem met andere tot dan toe onbekende familieleden, heel waardevol.

Rootszoeker Rachel Rumai Stambomen

Rachel Rumai op zoek naar de persoonskaarten van overleden familieleden in het CBG depot. Foto: CBG / Collectie Nationaal Register Overledenen (NRO)

Creatieve presentatie

Het eindresultaat van de zoektocht presenteren Charo, Fiona en Rachel op hun eigen creatieve manier op het Amsterdam Roots Festival 2019. Fiona verwacht een documentaire-achtige voorstelling te maken met het materiaal dat zij verzamelt. Rachel kiest voor de haar bekende kunstvorm ‘spoken word’, gecombineerd met muziek, wat voor haar nieuw is.

Het Amsterdam Roots Festival vindt plaats van 2 tot 10 juli.