CBG bronnen
PK digitaal

Beroep op persoonskaarten

30 september 2021

Persoonskaarten bieden een perfecte overbrugging van de meest recente periode in je stamboomonderzoek, maar geven meer prijs dan je op het eerste gezicht misschien denkt. Je kunt kopieën aanvragen bij ons team Persoonskaarten en Persoonslijsten bevatten de gegevens over overleden personen uit de Basisregistratie personen">-lijsten.

Vanwege de privacywetgeving worden akten van de burgerlijke stand pas na een aanzienlijke periode openbaar. De van overheidswege vastgestelde termijnen zijn 100 jaar voor een geboorteakte, 75 jaar voor een huwelijksakte en 50 jaar voor een overlijdensakte. Als je opa in 1930 is geboren, in 1955 is getrouwd en in 1981 is overleden, zoek je dus tevergeefs naar informatie over hem in WieWasWie. Op zo’n moment kan je een beroep doen op onze meer dan tien miljoen persoonskaarten en Persoonslijsten bevatten de gegevens over overleden personen uit de Basisregistratie personen">-lijsten.

Verbinden generaties

In 1939 werd in Nederland een nieuwe vorm van bevolkingsregistratie ingevoerd: de persoonskaart. Hierop vind je niet alleen de personalia van de houder, maar ook de namen van de ouders (vaak met geboorteplaats en -datum), en gegevens over eventuele huwelijk(en), partner(s) en kinderen; hiermee verbinden ze generaties. Ook de opeenvolgende woonadressen en beroepen worden vermeld. Het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis beheert de collectie van 6,5 miljoen persoonskaarten van 1939 tot oktober 1994. Via het aanvraagformulier op onze website en onderaan deze pagina kun je kopieën van die kaarten aanvragen.

Helaas zijn niet alle persoonskaarten beschikbaar: een aantal is verloren gegaan door oorlogsgeweld, brand of waterschade. Kaarten van emigranten en tijdens de oorlog gedeporteerde personen zijn overgebracht naar het Vestigingsregister in Den Haag.

Verbrandde persoonskaart

Door de aanslag op het Amsterdamse Bevolkingsregister beschadigde persoonskaart. Foto: CBG / Collectie Nationaal Register Overledenen (NRO)

Het goede nieuws is, dat het CBG inmiddels 2 miljoen persoonskaarten heeft gescand in het kader van het project PKdigitaal. Dit project loopt nog tot eind 2022.

Persoonslijsten

In oktober 1994 werd de Gemeentelijke Basis Administratie (tegenwoordig Basisadministratie Personen) gedigitaliseerd. Daarom hebben de uittreksels uit het Nationaal Register van Overledenen vanaf dat moment een andere vorm en noemen we ze persoonslijsten. Deze bevatten dezelfde informatie als de persoonskaarten, met uitzondering van de beroepen. Daarnaast mogen woonadressen pas na 20 jaar worden vrijgegeven. Ook persoonslijsten kun je bij ons aanvragen, op voorwaarde dat de persoon in kwestie langer dan twee jaar geleden is overleden.

Verborgen schatten

Persoonskaarten en Persoonslijsten bevatten de gegevens over overleden personen uit de Basisregistratie personen">-lijsten zijn dus een perfecte manier om de meest recente periode van je onderzoek te overbruggen. Ze brengen de levensloop van je voorouders in beeld, van de wieg tot aan het graf. Maar er is meer. Door verbanden te leggen, kritisch te kijken, en gegevens op de kaart te interpreteren kun je vaak ‘verborgen schatten’ ontdekken. Als je bijvoorbeeld een groot aantal verhuizingen ziet, zegt dat mogelijk iets over het beroep van je voorouder (was hij handelsreiziger of correspondent?). Zie je een afwijkend adres, kan dat duiden op een verblijf in een inrichting of tehuis. Doorhalingen van het vermelde beroep geven inzicht in het verloop van het werkzame leven. Ook wat je niet ziet is belangrijk: ontbreekt bijvoorbeeld het nummer van het verplichte persoonsbewijs tijdens de oorlog (PB001234), heeft de houder mogelijk ondergedoken gezeten.

Kortom: persoonskaarten zijn een unieke bron van informatie voor je stamboomonderzoek. Vraag je kopieën aan en ga aan de slag!

Webinar

Wil je meer weten over de al dan niet verborgen schatten van de persoonskaart? Meld je dan hier aan voor het webinar ‘Doe een beroep op de persoonskaarten’ tijdens Familiegeschiedenis in de buurt op 30 oktober, dat het CBG organiseert in samenwerking met het Regionaal Archief Alkmaar.