CBG bronnen
Workshop Lilian de Bruijn, Famillement Leeuwarden 2018
Workshop Lilian de Bruijn, Famillement Leeuwarden 2018

Terugblik Famillement 2018

17 juli 2018

Famillement 2018 was een groot succes zo blijkt uit de evaluatie van het grootste familie-historisch evenement van Nederland! Na afloop van het evenement is een online enquête verspreid onder de bezoekers, standhouders en sprekers van het festival en kwam het gemiddelde rapportcijfer van een 8,2 uit de bus! Als organisatie zijn we erg blij met de positieve reacties en gebruiken we alle feedback om in 2022 in Amsterdam wederom een mooi Famillement neer te zetten.

Impressie

Het Famillement vond zondag 3 juni 2018 plaats in Leeuwarden en werd door zo’n 3.100 bezoekers uit het hele land en daarbuiten bezocht. Naast een internationale informatiemarkt waren er diverse lezingen, workshops, rondleidingen, stadswandelingen, praamvaarten en andere activiteiten. Dit jaar was er speciale aandacht voor de Friese geschiedenis en DNA. Zo waren er lezingen over AlleFriezen.nl, de Sonttol-registers en de Sailing Letters binnen het thema Friesland. In het kader van het DNA-thema werden ter plekke DNA-tests van bezoekers afgenomen en werden diverse lezingen en expertmeetings binnen het thema georganiseerd.

Klik op de afbeelding voor een impressievideo van het Famillement 2018 in Leeuwarden

Niet alleen hebben we tijdens het Famillement zo’n drieduizend bezoekers mogen verwelkomen, ook hebben we kunnen genieten van de nodige media-aandacht. Zo verschenen rondom het Famillement artikelen in onder andere de Leeuwarder Courant, Letterhoeke en Historisch Tijdschrift Fryslân en interviews op verschillende radiozenders zoals Omrop Fryslân en Omroep Leo. Ook voorafgaand en na afloop van het evenement verschenen diverse berichten in lokale kranten en radiostations.

Evaluatie

Om te evalueren hoe het Famillement is ervaren, hebben we verschillende enquêtes uitgezet onder deelnemers, bezoekers en sprekers. Onze online enquêtes werden ingevuld door respectievelijk 80, 24 en 29 respondenten. Met deze vragenlijsten hebben we niet alleen het afgelopen Famillement willen toetsen, maar ook gevraagd naar de voorkeuren voor het volgende Famillement in 2022 in Amsterdam, zodat we hierop in kunnen spelen bij de organisatie. 

Lezing Rob van Drie, Famillement Leeuwarden 2018

Lezing Rob van Drie, Famillement Leeuwarden 2018

Opvallend was dat uit alle enquêtes naar voren kwam dat er een prettige sfeer hing op het Famillement. Een van de bezoekers:

‘Veel informatie over verschillende onderwerpen, korte lezingen met goede info en aanreikingen, ontspannen en ongedwongen sfeer.’

Ook de standhouders waren erg te spreken over de sfeer, een reactie op de vraag wat is je het meest bijgebleven in positieve zin:

‘De gezellige sfeer, de ruimte zodat bezoekers goed overzicht hadden en goed verspreid waren. De lezingen, heel handig die zo dichtbij en zonder aanmeldingen te kunnen volgen.’

Daarnaast werd ook het diverse programma gewaardeerd en het feit dat de informatiemarkt en het lezingenprogramma op dezelfde locatie te vinden waren. Een van de bezoekers:

‘Mooi compact georganiseerd. Alle lezingen en de infomarkt op één locatie is heel prettig.’
Workshop Lilian de Bruijn, Famillement Leeuwarden 2018

Workshop Lilian de Bruijn, Famillement Leeuwarden 2018

Verder kwam naar voren dat bezoekers behoefte hadden aan catering op locatie en was niet iedereen even tevreden over de dag van het Famillement, de zondag. Ondanks de kritiek op de zondag aan de ene kant, kwam de dag aan de andere kant als tweede uit de bus rollen als voorkeursdag voor het evenement. De zaterdag werd als favoriet gekozen. Ook is ter voorbereiding op Famillement 2022 gevraagd naar het tijdstip en jaargetijde, waaruit een duidelijke voorkeur voor de lente zichtbaar werd en een duur van zo’n acht uur overdag.

Informatiemarkt, Famillement Leeuwarden 2018

Informatiemarkt, Famillement Leeuwarden 2018

De diverse programmaonderdelen, de locaties en organisatie werden erg positief beoordeeld gemiddeld ontving het Famillement 2018 het rapportcijfer van een 8,2 dat is bijna een half punt hoger dan Famillement 2016 toen het evenement gemiddeld met een 7,8 werd beoordeeld. Een van de sprekers over de positieve sfeer van het evenement:

‘Dat heel genealogisch Nederland en nabije omstreken aanwezig was. ofwel met een kraam, ofwel als spreker in een divers programma.’

Tot slot hebben we ook gekeken wie het Famillement heeft bezocht, om te kijken of dat voldoende aansloot bij het programma waarbij met name de focus lag op volwassenen en voor het eerst ook werd geëxperimenteerd met kinderactiviteiten. Het merendeel van de bezoeker was volwassenen – net als de focus in het programma. Zo’n tachtig procent van de bezoekers bestonden uit personen tussen de 45 en 75 jaar en waren afkomstig uit verschillende delen van het land, van Dordrecht tot Almere en van Leeuwarden tot Haarlem, maar ook uit België en Duitsland. Al met al kijken we tevreden terug op een geslaagd Famillement 2018 en kijken we al uit naar het volgende Famillement in 2022 samen met Stadsarchief Amsterdam. Alle feedback die we hebben ontvangen gebruiken we om wederom een mooi evenement neer te zetten. We worden gemotiveerd door de fijne reacties, zoals:

‘Ik heb een geweldige dag gehad, kijk uit naar 2022 en vind dat de vrijwilligers, organisatie, sprekers en de locaties het geweldig gedaan hebben. Dikke pluim!’
Praamvaart, Famillement Leeuwarden 2018

Praamvaart, Famillement Leeuwarden 2018

Famillement 2022

Tweejaarlijks organiseert het CBG samen met een regionale partner-organisatie het Famillement. Dat familiegeschiedenis een populair onderwerp is, werd tijdens het Famillement 2018 opnieuw bevestigd. Het Famillement werd opnieuw druk bezocht, dit keer door maar liefst 3.100 bezoekers. De editie van 2016 telde 2.870 bezoekers ten opzichte van 2.300 in 2014 en 1.500 in 2012. Het volgende Famillement in 2022 (2020 werd uitgesteld door corona) vindt plaats in Amsterdam in samenwerking met het Stadsarchief Amsterdam.

 Meer informatie over het volgende Famillement zal bekend worden gemaakt op www.famillement.nl.

Het Famillement 2018 was een samenwerkingsproject waarin het CBG, Tresoar en HCL samenwerkten met de Freonen fan de Argiven yn Fryslân (FAF), de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) Afdeling Friesland en het Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy.