CBG bronnen
Header Familiealbum Bakergem | CBG archief Bakergem Verzamelingen
Familiealbum Bakergem | CBG archief Bakergem

Internationale Archieven Dag in het teken van toerisme

9 juni 2017

CBG brengt fotoalbum met vakantiefoto’s onder de aandacht.

Internationale Archieven Dag staat dit jaar in het teken van toerisme. Het CBG heeft speciaal voor deze dag een fotoalbum met vakantiefoto’s uitgelicht uit de collectie Van Bakergem.

Fotoalbum Van Bakergem

In het fotoalbum uit de nalatenschap van Hendrik van Bakergem (1895-1966) zijn verschillende vakantiekiekjes te vinden. Zo is de foto hieronder genomen in 1920 op het strand van Kijkduin. De twee dames poseren ongedwongen naar de camera; rechts is de eerste vrouw van Hendrik Van Bakergem te zien, Dirkje Jannetje (Dé) van der Ven, en links ene Jo.

Familiealbum Bakergem | CBG archief Bakergem Verzamelingen

Familiealbum Bakergem | CBG archief Bakergem

Hendrik van Bakergem deed in de oorlogsjaren als sibbekundige onderzoek bij de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters, dat nu deel uitmaakt van het archief Calmeyer. Dit archief berust bij het CBG. Het fotoalbum uit de nalatenschap Van Bakergem (coll. 1418, inv.nr. 31) is onderdeel van de collectie familiearchieven van het CBG.

Familiearchieven

Het CBG heeft meer dan zeshonderd familiearchieven: verzamelingen van een bepaalde familie. Ze bestaan uit verschillende documenten die binnen die familie zijn gemaakt of ontvangen en door opeenvolgende generaties zijn bewaard. Ze kunnen allerhande informatie bevatten waarmee een beeld te vormen is van de personen die je onderzoekt.

Nationale Archieven Dag

Elk jaar op 9 juni is het Internationale Archieven Dag. Het thema van 2017, toerisme, sluit aan bij het thema dat de International Council on Archives (ICA) heeft gekozen om Internationale Archieven Dag te vieren:  ‘Archives, Citizenship and Interculturalism’. Veel archieven beheren documenten over toerisme. Denk aan toeristische reclameposters, brochures, ansichtkaarten, vakantiefoto’s in familiearchieven, filmpjes,  en archieven van toeristische organisaties.

Toerisme

Tegenwoordig zijn vakanties niet meer weg te denken uit ons leven, maar dat is niet altijd zo geweest. Toerisme heeft de afgelopen eeuw een enorme vlucht genomen. In Nederland stond Jacobus Lissone in 1876 aan de wieg van wat uiteindelijk zou uitgroeien tot een familiebedrijf en een van de grootste nationale reisbureaus. Meer aandacht voor deze pionier verscheen in 2015 in het december-nummer van Gen.magazine (21.4).

Familiealbum Bakergem | CBG archief Bakergem Verzamelingen

Familiealbum Bakergem | CBG archief Bakergem