CBG bronnen
Genealogisch repertorium Bibliotheek
Het kaartsysteem dat de basis van het genealogisch repertorium vormt. Het genealogisch repertorium is via CBG bibliotheek digitaal doorzoeken en raadplegen. Foto: CBG.

Eerder onderzoek

Voordat je met stamboomonderzoek begint is het verstandig om na te gaan of andere stamboomonderzoekers al iets hebben gepubliceerd over de familie waarin je bent geïnteresseerd. Dat voorkomt niet alleen dubbel werk, maar geeft ook snel inzicht waar de familie heeft gewoond en welke archieven daarom van belang zijn voor het onderzoek.

Stamboomonderzoekers houden zich niet alleen bezig met het verzamelen van gegevens, maar ook met de publicatie daarvan. Het kan daarbij gaan om uitgebreide familiegeschiedenissen, korte besprekingen van een bepaalde tak van een familie of een stamboom met alleen de basisgegevens (namen en data van geboorte, huwelijk en overlijden). Lange tijd werden de resultaten van stamboomonderzoek vooral op papier gepubliceerd (als boek of artikel), maar tegenwoordig stellen onderzoekers deze informatie ook steeds vaker via het internet beschikbaar (bijvoorbeeld als digitale stamboom).

Boeken en artikelen

Resultaten van stamboomonderzoek die als boek of artikel zijn gepubliceerd kun je terugvinden via CBG Bibliotheek, of via de bibliotheken van archieven en genealogische verenigingen (zoals Tresoar en de Nederlandse Genealogische Vereniging).

In veel gevallen kun je gebruik maken van een digitale catalogus die je de weg wijst naar de juiste publicatie. Er zijn wel een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Zo bevat een boek vaak informatie over meer families dan je op basis van de titel zou denken. Daarnaast biedt niet iedere catalogus de mogelijkheid om op de titel van tijdschriftartikelen te zoeken. In dat geval kan onder andere het genealogisch repertorium van het CBG uitkomst bieden omdat daarin wel titels van tijdschriftartikelen zijn opgenomen.

Genealogisch repertorium

In het genealogisch repertorium vind je verwijzingen naar boeken of artikelen waarin minimaal drie generaties van een familie worden beschreven. Het eerste genealogisch repertorium verscheen in 1933 en werd samengesteld door Jhr. Mr. E.A. van Beresteyn (1876-1948), de grondlegger van het CBG. Het CBG heeft dit repertorium op papier voortgezet van 1948 tot 1999, daarna alleen digitaal. Het gaat niet alleen om publicaties uit de eigen bibliotheek van het CBG, maar ook om publicaties die via andere bibliotheken geraadpleegd moeten worden.

Het 'centraal naamregister' van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een vergelijkbaar systeem, maar neemt verwijzingen al op zodra er één generatie van een bepaalde familie wordt genoemd. Daardoor is het vooral nuttig wanneer je op zoek bent naar minder vaak voorkomende familienamen. 

Internet 

Als je via Google of een andere online zoekmachine een familienaam invoert in combinatie met de woorden ‘stamboom’ of ‘genealogie’ kom je al snel allerlei verwijzingen tegen naar onderzoeksresultaten die op internet zijn gepubliceerd. Daarnaast is het ook mogelijk om te zoeken op de verschillende websites waar stambomen op worden geplaatst, zoals MyHeritage, GenealogieOnline, Geneanet of CBG Stambomen. In sommige gevallen moet je dan wel eerst een gratis account aanmaken.

Controleren en doorgaan

Wanneer je resultaten van eerder stamboomonderzoek hebt gevonden, betekent dit niet dat je verder geen onderzoek meer hoeft te verrichten. Gepubliceerde onderzoeksresultaten zijn lang niet altijd betrouwbaar. Zeker wanneer bronverwijzingen ontbreken moet je voorzichtig zijn. Controleer daarom de gegevens altijd aan de hand van de originele bron om te zien of er geen fouten zijn gemaakt. Daarnaast is geen enkel stamboomonderzoek ooit helemaal af. Er is altijd nog wel nieuwe informatie te vinden over de geschiedenis van je familie.