CBG bronnen
Een Zwitserse militair schetst 's Hertogenbosch, Bonstetten - uitsnede kaft 2

Militaire huwelijken 1648-1811

Hendrik Jan Wolters (1926-2010), een voormalig bouwkundige, heeft in zijn vrije tijd tientallen jaren lang aan zijn magnum opus gewerkt. Het is een omvangrijke collectie van boekwerken geworden, die de huwelijken omvat van (ook buitenlandse) militairen in Staatse dienst in tal van garnizoensplaatsen in de periode 1648 tot 1811.

  • Projectnaam: Militaire huwelijken 1648-1811
  • Voor wie: onderzoekers, genealogen, archiefinstellingen
  • Doel: het online beschikbaar stellen van de militaire collectie Wolters (1648-1811)
  • Verwachte looptijd: 2022 - 2023
  • Beoogd resultaat: onderzoekers kunnen snel en eenvoudig de gewenste gegevens achterhalen in een online index
  • Mijlpalen: De index van deze boeken is af en in pdf onderaan bij de Links te vinden op deze pagina.
  • Meer informatie en vragen: service@cbg.nl
  • Bijzonderheden: Hendrik Jan Wolters heeft de militaire huwelijken op dun typpapier aangebracht, dat niet konden worden gescand. Daardoor moesten de gegevens regel voor regel worden ingevoerd
  • Omschrijving: voorheen was het zoeken naar een militaire voorouder moeilijk en tijdrovend. Na afronding van dit project kun je aan de hand van de index op naam van bruid, bruidegom, plaats en datum, snel en eenvoudig gegevens over militaire huwelijken achterhalen. Behalve voor genealogen en militair historici is het ook een handige bron voor diegenen die zich willen verdiepen in biografische gegevens van Nederlandse militairen en hun mobiliteit.

Huwelijk kerk

Kerkelijke huwelijksceremonie.
Reinier Vinkeles, 1797 - 1802
Coll. Rijksmuseum