CBG bronnen
Familiewapens Dutilh, Van Charante en Chabot.jpg
Wapens van de Hugenotenfamilies Dutilh, Van Charante en Chabot. Coll. CBG Familiewapens

Collectie Muschart 1915–1950

De grote collectie systeemkaartjes met informatie over familiewapens die wapenkundige Muschart tussen 1915 en 1950 heeft opgebouwd, wordt gedigitaliseerd en is straks op naam en wapenfiguur te doorzoeken

Collectie Muschart

Wapenkundige Rudolphe Theodore Muschart heeft tussen 1915 en 1950 een grote collectie systeemkaartjes opgebouwd, waarop hij beschrijvingen van familiewapens maakte met vermelding van de familienaam en de bron. De verzameling van 110.859 kaarten heeft betrekking op geheel Nederland. De collectie is aangekocht door het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis en na Muscharts dood in 1955 aan ons overgedragen. Aanvankelijk is een deel ervan door het personeel ontsloten, maar in 2023 is via een crowdsourcingsproject de rest gedaan. De familienamen op de kaartjes zijn met behulp van online vrijwilligers ingetypt, daarnaast is de collectie ook op wapenfiguur ontsloten. Dit helpt iedereen die op zoek is naar zijn of haar familiewapen de juiste informatie te vinden via CBGfamiliewapens.nl

Muschart-kaartje

Voorbeeld van een kaartje uit de collectie Muschart, CBG Familiewapens