CBG bronnen
Aankomst van de hertog van Alva in Brussel
Aankomst van de hertog van Alva in Brussel in 1567, coll. Rijksmuseum

Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel

4 februari 2020

In de late middeleeuwen woonden in Brussel naar schatting enkele tienduizenden inwoners. Daarnaast werd de stad veelvuldig bezocht door handelaars, hovelingen, ambtenaren, geestelijken, vluchtelingen, kunstenaars, transporteurs en gelukszoekers. De databank Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel geeft antwoord op de vraag wie al deze mensen waren.

Prof. dr. Bram Vannieuwenhuyze, bijzonder hoogleraar historische cartografie aan de Universiteit van Amsterdam, heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de vele mensen die tot en met het jaar 1600 op een of andere manier aanwezig waren in en nabij de stad Brussel. Dit heeft geleid tot een database met ruim 45.000 records, waarvan er nu ruim 2000 via de website van de Universiteit Gent zijn ontsloten. De gegevens worden continu aangevuld en zijn vrij raadpleegbaar.

Collectie Obreen

Voor zijn onderzoek heeft Vannieuwenhuyze ook gebruikgemaakt van de fiches van de zogenoemde collectie Obreen, genoemd naar de man die de collectie ooit aanschafte. De huidige eigenaar – het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde – heeft de verzameling in bewaring gegeven aan het CBG.

Obreenkast Brusselse fiches

De 'Obreenkast' met duizenden Brusselse fiches

De collectie bestaat uit duizenden fiches uit parochieregisters van Brussel en omstreken, uit notariële protocollen van Brussel, en uit het staatsarchief van Luik. Daarnaast zijn er ongeveer duizend fiches die betrekking hebben op adelsbrieven. Al deze fiches worden bewaard in de befaamde ‘Obreenkast’  in het depot van het CBG, een houten kast met in totaal 110 laden.

Wil je de fiches bestuderen voor het samenstellen van een database of publicatie, neem dan contact op met de archivaris van het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis via collectie@cbg.nl.