CBG bronnen
wapenboek Rotterdam
De 'secretarissen der Stadt Rotterdam' in familiewapens. CBG | Wapenboeken

Wapenboeken naar Koninklijke Bibliotheek

30 juni 2020

Onlangs zijn de wapenboeken uit de CBG-collectie in bruikleen overgedragen aan de Koninklijke Bibliotheek. Hierdoor zijn ze tijdelijk niet ter inzage beschikbaar. Na registratie zal een aanzienlijk deel worden gedigitaliseerd.

Het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis heeft zo’n honderd wapenboeken in zijn bezit, waarvan er inmiddels dertien zijn gedigitaliseerd. De hele verzameling is onlangs officieel in permanente bruikleen gegeven aan de Koninklijke Bibliotheek (KB). De boeken kunnen dan ook niet meer bij het CBG worden opgevraagd.

Sociale milieus

Wapenboeken zijn gebundelde verzamelingen familiewapens, bijeengebracht onder een bepaald thema, zoals land, dienstverband van een vorst, gilden, etc. Ze kunnen zijn samengesteld uit liefhebberij, maar ook een meer formele rol hebben. In het laatste geval bevat het boek bijvoorbeeld alle ridders van de Orde van het Gulden Vlies, of alle bestuurders van een bepaald weeshuis. Voor genealogen zijn wapenboeken met name interessant omdat je er sociale milieus in kunt herkennen: zo werd er vaak binnen een bepaald netwerk getrouwd vanwege de sociale kring waarin men zich bevond.

Studiezaal

De wapenboeken worden momenteel in de KB-catalogus geregistreerd, en zijn dan ook tijdelijk niet meer in te zien. Op termijn kunnen ze op de studiezaal van de KB worden geraadpleegd. Wanneer het zover is, volgt een bericht op deze site. Vervolgens beslist de KB welke van de overige 87 wapenboeken voor digitalisering in aanmerking komen. De digitale afbeeldingen van de wapenboeken worden te zijner tijd op de websites van zowel de KB als het CBG geplaatst. Het gehele traject zal een aantal jaar in beslag nemen.

Overdracht wapenboeken KB

Jakob Kemmeren (KB) en Jean Niewenhuijse (CBG) controleren de wapenboeken voor de overdracht

Uniek digitaliseringsproject

Hoewel de boeken permanent bij de KB worden ondergebracht, blijft het CBG eigenaar. Waarom dan toch deze overdracht? Collectiebeheerder Jean Niewenhuijse: “Het gaat hier om een uniek digitaliseringsproject in samenwerking met de KB, waarvoor inmiddels ook al andere archiefinstellingen belangstelling hebben getoond. Na de digitalisering blijven de boeken in de bibliotheek, omdat er na de sluiting van de bronnenzaal bij het CBG eenvoudigweg minder ruimte en gelegenheid is ze hier te raadplegen. Bij de KB weten we zeker dat de boeken op een klimatologisch verantwoorde manier worden bewaard; bovendien kunnen exemplaren die in een slechte materiële staat verkeren daar direct worden geconserveerd.” Wil je weten welke boeken het precies betreft, stuur dan een mailtje naar collectie@cbg.nl.