CBG bronnen
Indische Almanak
'Lijst van nog in dienst zijnde ambtenaren'. Almanak en Naamlijst van Nederlandsch-Indie voor 1863. Batavia, 1863

Tweede Kamer stemt over dubbele achternaam

29 januari 2019

Genealogisch speurwerk wordt mogelijk creatiever

Vanmiddag is in de Tweede Kamer gestemd over een motie die het mogelijk moet maken kinderen bij hun geboorte de achternamen van beide ouders te geven. Wat zou dit betekenen voor genealogisch onderzoek?

Laura Kraak begrijpt niet waarom een kind maar naar een van beide ouders vernoemd kan worden, terwijl het van twee mensen komt. Daarom heeft zij een petitie opgesteld die inmiddels door 10.000 mensen is ondertekend en heeft geleid tot een motie waarover vandaag in de Tweede Kamer positief is gestemd.

Alert blijven

Wanneer de wetgeving hierop wordt aangepast, zal het in de toekomst mogelijk worden je kind de naam van zowel de vader als de moeder mee te geven. Een ding is duidelijk: onze familienamenbank zal beduidend groter worden. Dubbele namen worden gezien als aparte – en in dit geval dus: nieuwe – achternaam.

Voor genealogen hoeft de invoering niet een heel groot probleem op te leveren. Tegenwoordig is alles zo goed gedocumenteerd en gedigitaliseerd, dat het heel goed mogelijk blijft verwantschappen aan te tonen. Wel zal je een stuk creatiever moeten worden in je onderzoek, en alerter zijn op de mogelijkheid dat een achternaam op een gegeven moment is veranderd. Feitelijk is dat nu ook al zo: kinderen kunnen tenslotte tegenwoordig ook de familienaam van de moeder krijgen. Waar je er vroeger dus bijna voetstoots vanuit kon gaan dat de opa van Jan Janssen ook Janssen heette, is dat heden ten dage lang niet zo vanzelfsprekend meer.

Tweede voornaam

De wens om dubbele achternamen te voeren is overigens niet nieuw. Ook in de 19e eeuw was er een dergelijke ontwikkeling waar te nemen. Toen werd bijvoorbeeld de achternaam van de moeder als tweede voornaam voor de achternaam van de vader geplaatst. Vervolgens beweerde men dat het om een dubbele achternaam ging.

Herkomst achternamen

Voor genealogen is de familienaam een feit, een vaststaand gegeven. Voor naamkundigen ook een heel interessant gegeven. Bij het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis brengen we de herkomst, verspreiding en betekenis van familienamen in kaart. Wil je meer informatie over je eigen familienaam? Kijk dan op CBG Familienamen.