CBG bronnen
Achterlaten en opnieuw beginnen

Stamboomcafé 28 feb. over vluchtelingengeschiedenis

8 februari 2017

Het CBG organiseert op dinsdag 28 februari een informatieve presentatie over vluchtelingengeschiedenis in Nederland.

CBG-onderzoeker Elias van der Plicht spreekt over vluchtelingengeschiedenis in Nederland en de totstandkoming van zijn boek Achterlaten en opnieuw beginnen. Dit vlot geschreven en rijk geïllustreerde boek laat ons een kant zien van het vluchtelingenvraagstuk die maar weinig aan bod komt: hoe mensen die alles achter zich moeten laten een nieuw bestaan moeten opbouwen. 

Achterlaten en opnieuw beginnen

De actuele vluchtelingencrisis houdt de gemoederen in Nederland sterk bezig. Het lijkt of we met een heel nieuw verschijnsel te maken hebben, maar klopt dat ook? Al vanaf de zestiende eeuw hebben zich talloze vluchtelingengroepen in Nederland gevestigd. Van de Zuidelijke Nederlanders die vanuit het huidige België voor de Spaanse bezetter wegvluchtten, tot de Syriërs vier eeuwen later. Achterlaten en opnieuw beginnen biedt een bijzondere kijk op deze vluchtelingen.

Stamboomcafé

Het CBG organiseert elke laatste dinsdag van de maand een gratis toegankelijk Stamboomcafé waarbij elke keer een interessante presentatie wordt gegeven binnen het thema familiegeschiedenis. Op deze manier wil het CBG bezoekers inspireren hun eigen familiegeschiedenis te onderzoeken én genealogen een ontmoetingsplek bieden.

Kom dinsdag 28 februari van 18.00 tot 20.00 uur naar het CBG. Het Stamboomcafé is gratis toegankelijk, aanmelden kan door een e-mail te sturen aan stamboomcafe@cbg.nl.

Locatie

CBG|Centrum voor familiegeschiedenis
Prins Willem Alexanderhof 22
2592 BE Den Haag

Datum en tijd

Dinsdag 28 februari 2017, 18.00-20.00 uur