CBG bronnen
Oorlogslevens
Leusderweg, Amersfoort. Foto: coll. Beeldbank WO2 NIOD

Levensverhalen uit de Tweede Wereldoorlog

11 februari 2020

Vanaf vandaag kan je bijna 300.000 persoonlijke geschiedenissen van ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog terugvinden op de nieuwe website Oorlogslevens.nl. Niet eerder zijn vanuit een grote hoeveelheid verspreide bronnen de persoonlijke verhalen van mensen tijdens de oorlog zichtbaar gemaakt. Maar hier blijft het niet bij: initiatiefnemer Netwerk Oorlogsbronnen blijft in samenwerking met de bronbeherende organisaties, waaronder het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, continu tijdlijnen toevoegen en uitbreiden.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde en steeds minder mensen kunnen er uit eigen ervaring over vertellen. Bronnen zijn daarom onmisbaar om de verhalen van de oorlog blijvend zichtbaar te maken. Informatie over levensgebeurtenissen in oorlogstijd is echter verspreid over databestanden en archiefcollecties in binnen- en buitenland. Oorlogslevens.nl verzamelt deze bronnen op persoonlijke tijdlijnen en vormt zo het startpunt voor onderzoek naar personen in de Tweede Wereldoorlog.

Bijna 300.000 reconstructies

In Oorlogslevens.nl zijn een miljoen namen, uit zo’n twintig verschillende collecties en databases door slimme algoritmes met elkaar vergeleken. Vervolgens zijn gegevens die over dezelfde persoon gaan, aan elkaar verbonden. Zo zijn de levens van bijna 300.000 oorlogsgetuigen gereconstrueerd. Het gaat om oorlogsbetrokkenen - nu alleen nog slachtoffers - die tijdens of na de oorlog zijn overleden. Denk daarbij aan gevangenen in (concentratie)kampen en gevangenissen, slachtoffers van bombardementen, tewerkgestelden, verzetsstrijders, militairen, Joodse, Sinti- en Roma-slachtoffers.

Oorlogslevens - Botterman

Reconstructie van het leven van Hendrikus Franciscus Botterman op Oorlogslevens.nl

Permanente ontwikkeling

Naast actieve deelname aan de stuur- en projectgroep die heeft nagedacht over de invulling van het platform, heeft het CBG bijgedragen aan de inhoud van de site door overlijdensakten van tijdens de oorlog omgekomen personen beschikbaar te stellen. Daar komen over enige tijd, zodra die volledig ontsloten zijn, de Rode Kruiskaarten en Duitse overlijdensakten bij.

Oorlogslevens.nl is permanent in ontwikkeling. Dat betekent dat het niet blijft bij de 300.000 verhalen die nu al beschikbaar zijn. Er wordt continu gewerkt aan verbeterde vindbaarheid van informatie over personen. Tijdlijnen worden verder verdiept door nieuw beschikbare bronnen toe te voegen. Dat gebeurt onder meer door het actief ontsluiten van collecties en archieven met vrijwilligers, waarbij informatie wordt overgetypt en zo digitaal doorzoekbaar wordt gemaakt.

Oorlogslevens.nl is een zoekdienst van Netwerk Oorlogsbronnen in samenwerking met haar partners, en is tot stand gekomen met steun van het Ministerie van VWS, Mondriaan Fonds en Vfonds. Netwerk Oorlogsbronnen - een samenwerkingsverband van zo’n honderd WO2-bronbeherende organisaties - heeft tot doel fysiek verspreide bronnen digitaal beter vindbaar en bruikbaar te maken.