CBG bronnen
sinterklaas mijter

Mijters

5 december 2017

De clichématige mijter en de echte mijter

Vandaag is het 5 december en vieren we het feest van Sinterklaas. Sinterklaas is herkenbaar aan zijn rode tabberd en opvallende rode mijter op zijn hoofd. Die mijter wordt hieronder door onze heraldicus Guus van Breugel wat uitgebreider besproken.

In de heraldiek wordt vaak gewerkt met clichés om zaken herkenbaar te maken. De familie Carpenter voerde in haar wapen een mijter met een prominent Latijns kruis in het midden. Dat kruis maakt de heraldische mijter herkenbaar als christelijk object, maar de ironie wil dat in de kerkelijke context de bekende kruizen of kruisjes betrekkelijk weinig of slechts in bescheiden vorm op de mijter voorkomen.

Wapenvoerder: Carpenter Familiewapens

Wapenvoerder: Carpenter. Collectie CBG Familiewapens

Bisschoppen, kardinalen, abten en abdissen, droegen en dragen doorgaans drie soorten mijters. Men heeft de eenvoudige witte mijter, soms de gouden mijter of mitra auriphrygiata en bij bijzondere plechtigheden de kostbare mitra preciosa, afgezet met edelstenen en goud- en zilverdraad. De linten die van de zijkant afhangen zijn vaak rood gebiesd en een enkele keer beladen met een klein kruis. Bisschoppen begonnen in de 14e eeuw hun wapenschilden met een mijter te dekken. De mijter die Sinterklaas draagt wijkt zowel qua vorm als kleur af van de mijters die bisschoppen dragen.