CBG bronnen
Gen.magazine2018-04
Met dossier Nederlands-Indië

Lees het nieuwste nummer van Gen.magazine

30 november 2018

In het decembernummer van Gen. onder andere twee verhalen waarbij de bliksem insloeg. De eerste schicht trof doel in de tuin van een bedelaarsgesticht, waar drie mannen aan het werk waren. Ze werden samen in een graf gelegd dat vele jaren later voor Jacqueline Verkleij de aanleiding vormde voor een onderzoek naar hun levens. Het verhaal over de tweede blikseminslag met desastreuze afloop zou ruim zestig jaar nadien een gedeelde familieachtergrond onthullen. Frans van Geldorp reconstrueerde de precieze geschiedenis en hield er een verslaving aan genealogie aan over.

Gen.magazine2018-04

Met dossier Nederlands-Indië

Verder veel aandacht voor Nederlands-Indië. Dertig jaar geleden werd de Indische Genealogische Vereniging opgericht. Hun jubileum is mede de reden voor het themadossier in deze Gen. Het dossier bevat artikelen over ronkende Indische namen en titels, een Papoeajongetje in Sassenheim, een beeldverhaal over een koloniale familie, en nog veel meer.

Het oude Indië bestaat alleen nog in de gekoesterde fotoalbums en familieverhalen. Tegelijkertijd stellen de kritische kanttekeningen die worden geplaatst bij de Nederlandse koloniale overheersing, die familiegeschiedenissen ook in een ander daglicht. Aan de familiehistoricus de taak om die verschillende verhalen bij elkaar te brengen zonder dat ergens de bliksem inslaat.


Gen. lezen: op de mat of digitaal


Klassieke Vrienden van het CBG ontvangen Gen. in de brievenbus. Digitale Vrienden lezen Gen. online, een optie die Klassieke Vrienden eveneens hebben. Je vindt ons magazine op onze website (niet meer via de app).

Om Gen. digitaal te lezen ga je naar www.cbg.nl/gen of klik je op deze website onderaan de pagina op 'Gen.magazine'. Kies in het overzicht het nummer dat je wilt openen. Er wordt vervolgens gevraagd om in te loggen met je vriendnummer en je postcode.