CBG bronnen
Laura van der Beek en Suze Zijlstra
Laura van der Beek en Suze Zijlstra zijn de twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht (oktober 2022)

Twee nieuwe leden Raad van Toezicht

31 oktober 2022

Onlangs heeft het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis twee nieuwe leden in de Raad van Toezicht benoemd. Ze hebben er zin in.

Na jaren trouwe dienst als lid, en enige tijd als voorzitter heeft Teun van der Vorm algemeen directeur Wigo4it) zijn functie in de Raad van Toezicht neergelegd. Ook Mirjam de Baar (hoogleraar aan de Universiteit Leiden) heeft enige tijd geleden plaatsgemaakt voor een opvolger. We stellen de twee nieuwe gezichten graag aan je voor.

Familiegeschiedenis ging ‘aan’

Laura van der Beek is manager Kwaliteit en Standaardisatie bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). “In mijn functie zie ik mensen die alles achterlieten in hun land van herkomst. Voor hen is het lastig onderzoek te doen naar hun familiegeschiedenis. Ik heb het geluk en de mogelijkheid te kúnnen zoeken in bronnen, en vind toegankelijkheid dan ook heel belangrijk”, licht Laura haar wens toe te treden tot de Raad van Toezicht toe. “Persoonlijk ging ik op zoek naar meer informatie toen een familielid overleed. Dat was het moment dat bij mij familiegeschiedenis ‘aan’ ging. Ik ben dus niet alleen lid van de Raad van Toezicht, maar maak zelf ook veelvuldig gebruik van de bronnen van het CBG.”

Laura van der Beek

Laura van der Beek is manager Kwaliteit en Standaardisatie bij de IND en nieuw lid van de Raad van Toezicht van het CBG

Waardevolle collectie

Bij wie de interesse voor stamboomonderzoek zeker ook aanwezig is, is Suze Zijlstra. “Nadat ik mijn boek ‘De voormoeders. Een verborgen Nederlands-Indische familiegeschiedenis’ had geschreven, kriebelde het om nog meer met de materie bezig te zijn. Ik heb zelf ervaren hoe waardevol de CBG-collectie is toen ik er tijdens mijn onderzoek gebruik van maakte”, vertelt ze. “Daarnaast is mijn dagelijkse werk als community manager bij onderzoeksinfrastructuur ODISSEI, mijn interesse voor registerdata én familiegeschiedenis een win-wincombinatie. Ik zie ook dat studenten ermee bezig zijn en geïnspireerd raken door de persoonlijke invalshoek.”

Suze Zijlstra

Suze Zijlstra is community manager bij ODISSEI en nieuw lid van de Raad van Toezicht van het CBG

Samen met de andere leden van de Raad zullen Laura en Suze, onder voorzitterschap van Toine Pieters (hoogleraar aan de Universiteit Utrecht), toezicht houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken bij het CBG. En daar hebben ze zin in. Zoals Suze Zijlstra het verwoordt: “Het leuke van familiegeschiedenis: het is zo toegankelijk.” En dat zijn we natuurlijk van harte met haar eens. Wij wensen beide kersverse leden van de Raad van Toezicht veel succes.