CBG bronnen
Intocht van Hugenoten

Hugenoten in je familie?

25 november 2021

Wanneer je onderzoek doet naar Hugenotenfamilies is het wellicht lastig je te oriënteren op dit brede onderwerp. De bronnen in de CBG-bibliotheek en daarbuiten helpen je op weg. Waar begin je?

Als je vermoedt dat er Hugenoten in je stamboom voorkomen, is het een goed idee je eerst te verdiepen in hun geschiedenis. Een nuttig naslagwerk daarbij is Vijf eeuwen migratie, van Leo en Jan Lucassen Daarnaast bieden plaatselijke archieven soms een handleiding om beter te begrijpen waarom de vluchtelingen zich in Nederland vestigden en waar. Zo heeft het Zeeuws Archief een ‘zoekgids Hugenoten’ gemaakt met vermelding van bronnen en literatuur.

Zoeken per vestigingsplaats

In plaatsen waar veel Hugenoten zich vestigden, zijn publicaties over hen te vinden, bijvoorbeeld 'Franse vluchtelingen in Nijmegen rond 1685'. Dat was het jaar waarin het Edict van Nantes werd herroepen en hun vervolging in Frankrijk begon. In 1996 heeft het Politiek Netwerk Migranten Delft uitgebreid archief- en literatuuronderzoek gedaan naar de immigratiestroom van de Hugenoten.

Zoeken op naam

Sommige publicaties gaan over de oorsprong van een naam, zoals van de Hugenotenfamilies Lach de Bère en Dutilh. Bij de geschiedenis van de familie Delaforce wordt de lezer uitgebreid geïnformeerd over de onderzoeksmethode. Het is niet altijd eenvoudig te ontdekken welke publicaties er bestaan over Hugenotenfamilies, maar sommige titels spreken voor zich: “Van Hugenoot tot Hoevenaar. De geschiedenis van een Hugenotenfamilie. De Faviers / Faviés / Fafiés / Favejees” en “Galeislaaf om het geloof. Pierre Sablairolles, Hugenoot uit de Languedoc”.

Dagboek Jean Migault, Y. Krumenacker

Het dagboek van Jean Migault, door Yves Krumenacker, kun je ter inzage aanvragen uit onze Bibliotheek

Over de grens

Internationale bronnen over Hugenoten kunnen ook inzicht bieden in de geschiedenis van de Nederlandse migratie, omdat er een genealogische link kan bestaan. Zo zijn er buitenlandse tijdschriften die gericht zijn op de geschiedenis van de Hugenoten, zoals de Publications of the Huguenot Society of America en de Geschichtsblätter der Deutschen Hugenotten-Gesellschaft. Deze laatste biedt een lexicon waarin alle plaatsen in Duitsland zijn opgenomen waar vluchtelingen in de 16e tot de 18e eeuw kerken stichtten, onder wie Hugenoten. De Deutsche Hugenotten-Verein gaf in 1994 een lexicon uit van Duitse plaatsen waar gemeenschappen van Hugenoten ontstonden. De uitgave bevat een bibliografie met 1268 titels over Hugenoten in Duitstalige literatuur waarin ook informatie over Nederlandse Hugenoten is te vinden, zoals Jean Migault, van wie ook een dagboek is verschenen. Een primaire bron als bewijs dat hij daadwerkelijk als Hugenoot uit Frankrijk is gevlucht.