CBG bronnen
Schoorsteenvegers  Camozzi
Transportmiddel van de firma Camozzi, ca. 1930. Foto: coll. Amsterdam Museum

De nieuwe Gen. is in aantocht!

1 juni 2021

Deze week valt het nieuwste nummer van Gen-magazine bij klassieke vrienden op de mat. Digitale vrienden kunnen het blad online lezen via de website. Ben je nog geen vriend? Onderaan dit bericht kun je als voorproefje een artikel uit deze Gen. gratis downloaden.

Het themadossier van de tweede editie van de Gen. van dit jaar staat in het teken van Italië. In Nederland wonen ongeveer vijftigduizend mensen die vanuit Italië naar hier zijn gekomen. Een van hen is de Siciliaanse Daniela Tasca, die als Erasmusstudent naar Nederland kwam en niet meer wegging. Al jaren doet zij onderzoek naar Italianen in Nederland. Voor ons maakte ze een overzicht van de landgenoten en families die haar in de voorbije eeuwen voorgingen, én ze schreef een interessant artikel over Italiaanse deelnemers aan het Nederlandse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Goede maatjes

Onderzoek doen naar de herkomst van Italiaanse voorouders in Italië is geen sinecure. Bijna alle dtb-registers berusten nog bij de pastoors in hun parochies, dus het is zaak goede maatjes met de plaatselijke kerk te worden. Stadsarchivaris Harmen Snel (‘onze man bij Verborgen verleden’) legt uit hoe je dat het beste aan kunt pakken.

Inhoudsopgave Gen. 2021-2

Dtb-registers zijn voor Nederlands genealogisch onderzoek makkelijk toegankelijk; voor de periode daarvóór is er wellicht iets te vinden in leenregisters, pachtregisters, belastingkohieren en notariële en rechterlijke akten. CBG-onderzoeker Maarten van Bourgondiën wijst de weg.

Dubbele achternaam

Van wie is je achternaam? Volgens Art. 63 in het burgerlijk wetboek mag je in Nederland je achternaam niet veranderen of uitbreiden zonder toestemming van de koning. Naamkundige Leendert Brouwer onderzocht voor dit nummer de verschillende mores en (on)mogelijkheden waar het gaat om naamswijzigingen sinds 1811. Daarbij gaat hij ook in op de recente debatten over het geven van een dubbele achternaam door samenvoeging van de naam van de vader en de moeder.

De familie Fazzi

Daniela Tasca schrijft onder andere over de familie Fazzi. Foto: part. coll.

'Running Footman' geïndentificeerd

Het fraaie portret op de cover dateert uit 1795 en hangt prominent in Tate Britain, Londen. Het toont de ‘Running Footman’ van baron Van Nagell, destijds ambassadeur voor Nederland in Londen. Marjolijn Flobbe, gespecialiseerd in onderzoek naar gemanumitteerde to slaaf gemaakten, ontdekte bij toeval de identiteit van de afgebeelde man. Ze maakt ons deelgenoot van haar bevindingen.

Dit alles en nog veel meer in het nieuwste nummer van Gen.magazine.

Exclusief voor vrienden

Hoe leuk is het om ieder kwartaal je voordeel te doen met de fraaie verhalen en nuttige zoektips in de Gen? Klassieke vrienden van het CBG krijgen het magazine voor familiegeschiedenis vier keer per jaar op de mat. Klassieke en digitale vrienden kunnen de Gen. digitaal lezen door in te loggen met hun vriendnummer.