CBG bronnen
CBG site
CBG|Centrum voor familiegeschiedenis

CBG focust nog meer op digitale dienstverlening

25 mei 2018

De bronnenzaal van het CBG zal per 1 juli 2018 sluiten. Bezoekers kunnen de papieren collectie van het CBG, voor zover nog niet gedigitaliseerd, na aanvraag raadplegen in de studiezaal van het Nationaal Archief. De microfiches van het CBG zijn niet meer te raadplegen. Veel van de bronnen op deze microfiches zijn inmiddels online beschikbaar. Voor de bronnen die nog niet online staan zullen medewerkers van het CBG de onderzoekers zo veel mogelijk ondersteunen bij het vinden van alternatieven. CBG Verzamelingen, CBG Bibliotheek en CBG Familiewapens worden de komende periode flink verbeterd, zodat de digitale CBG-collecties nog beter doorzoekbaar worden.

Focus op digitaal

Het CBG richt zich steeds meer op de digitale dienstverlening. Het bespaart onderzoekers veel tijd en kilometers als bronnen digitaal ontsloten worden. Iedere dag weten vele duizenden (soms meer dan 10.000) Vrienden en andere gebruikers hun weg te vinden naar de digitale producten van het CBG. De afgelopen jaren is het bezoek van de bronnenzaal sterk afgenomen van enkele tientallen bezoekers per dag tot een handjevol. Gezien het beschikbare budget en het daarmee samenhangende aantal medewerkers moeten er keuzes gemaakt worden. We kunnen niet al het oude blijven – én het nieuwe gaan – doen. Daarom kiezen we ervoor onze bronnenzaal te sluiten en verder in te zetten op de digitale dienstverlening en een intensievere samenwerking met het Nationaal Archief.

Papieren CBG-collectie blijft raadpleegbaar

Het materiaal uit CBG Verzamelingen en CBG Bibliotheek is ook na de sluiting van de bronnenzaal nog steeds te raadplegen. Hiervoor heeft het CBG samenwerking gezocht met het Nationaal Archief, zodat iedereen materiaal uit CBG Verzamelingen en CBG Bibliotheek na aanvraag kan inzien in de studiezaal van het Nationaal Archief.

Ondersteuning onderzoek in microfiches

De microfiches die nu in de bronnenzaal aanwezig zijn, zullen na sluiting van de bronnenzaal niet meer te raadplegen zijn. Van de meerderheid van de bronnen in de bronnenzaal is inmiddels een digitaal alternatief voorhanden. Veel van de in onze bronnenzaal aanwezige microfiches hebben namelijk betrekking op doop-, trouw- en begraafregisters, burgerlijke stand en bevolkingsregisters, en die zijn inmiddels voor een belangrijk deel digitaal beschikbaar. De meeste zijn te vinden via WieWasWie, FamilySearch en Zoekakten [deze laatste is momenteel - 2019 - niet meer beschikbaar, red.]. Daarnaast lopen er allerlei digitaliseringsprojecten voor andere genealogische bronnen. Om de onderzoeker op weg te helpen, hebben CBG-onderzoekers een overzicht samengesteld waarop van een groot deel van de gemicroficheerde bronnen te vinden is waar deze inmiddels (online) zijn te raadplegen. Het overzicht kun je onderaan deze pagina downloaden. Voor specifieke informatie kunnen onze CBG-onderzoekers ook worden ingeschakeld via expertise@cbg.nl.

Zelf digitaliseren van de microfiches is geen optie omdat het CBG hiervoor niet de rechten bezit. De verfilming is in het verleden door anderen dan het CBG gedaan of er zijn beperkende contractuele afspraken met de eigenaren van de originele bronnen.

Stappenplan CBG Stappenplan

Ons stappenplan helpt je door het onderzoek.

Vernieuwingen databases

De website CBG Familiewapens, voorheen bekend onder de naam Heraldische DataBank, wordt de komende tijd vernieuwd. De website met familiewapens krijgt niet alleen een nieuw jasje in harmonie met de huisstijl van het CBG, maar wordt ook technisch verbeterd. Zo krijgt de website een zogenoemd ‘responsive design’, dit betekent dat de site zich automatisch aanpast naar de grootte van het scherm van de computer, tablet of telefoon die wordt gebruikt. Ook zal er meer inhoudelijke informatie op de nieuwe site te vinden zijn, zoals blogs van heraldicus Guus van Breugel met meer achtergrondinformatie over de kenmerken op de diverse familiewapens, de verschillende collecties en de wapenhouders. Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht om via de website niet alleen onze eigen collectie familiewapens te doorzoeken, maar ook collecties van derden.

Schets CBG Familiewapens Familiewapens

Schets CBG Familiewapens

Naast CBG Familiewapens worden de al vernieuwde databases CBG Verzamelingen en CBG Bibliotheek nog verder uitgebreid, zodat er nog meer informatie op te vinden is. Hou voor meer informatie hierover de website in de gaten.

CBG Verzamelingen incl. greep uit de collectie Verzamelingen

De homepage van CBG Verzamelingen: daar zoek je eenvoudig door de indexen en scans van het CBG.