CBG bronnen
Namenboek Debrabandere
Enkele pagina's van het Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk van Dr. Frans Debrabandere

Verrijking CBG Familienamenbank

28 november 2019

Sinds kort bevat de CBG Familienamenbank gegevens uit het omvangrijke ‘Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk’. Een belangrijke toevoeging, waarvoor het CBG de samensteller, Dr. Frans Debrabandere, zeer erkentelijk is.

De website CBG Familienamen bevat meer dan 320.000 Nederlandse familienamen, met onder andere informatie over het aantal keer dat een naam voorkomt, de spreiding over Nederland, en een analyse en verklaring van de naam. Met dank aan de Belgische filoloog Dr. Frans Debrabandere hebben we daar nu de lemma’s uit het ‘Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk’ aan toe kunnen voegen.

Familienamenboek Frans Debrabandere

Dit is om twee redenen een belangrijke toevoeging. Enerzijds werden in België eerder en meer dan in de noordelijke Nederlanden achternamen aangetroffen. Anderzijds heeft er een niet geringe noordwaartse migratie plaatsgevonden (veelal protestanten op de vlucht voor vervolging), waardoor niet alleen taalkundige overeenkomsten voorkomen, maar ook concrete naamsverbanden.

Monumentaal werk

Frans Debrabandere heeft voor zijn naslagwerk een schat aan bronnen met naamsvermeldingen ontsloten die tot ver in de Middeleeuwen terugreiken. Het woordenboek is voor het eerst in 1993 gepubliceerd. Tien jaar later heeft Debrabandere samen met Dr. Peter de Baets een grondig herziene en vermeerderde uitgave verzorgd, waarbij van genealogische informatie gebruik is gemaakt. Inmiddels is het monumentale naslagwerk van 1359 bladzijden niet meer leverbaar, maar Debrabandere bleef (en blijft!) het manuscript corrigeren en uitbreiden. Het CBG beschikt over de meest recente versie.

Debrabandere

Dr. Frans J.A. Debrabandere

Je vindt de koppeling van de Nederlandse namen met de namen uit het Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk onder de knop ‘documentatie’ bij de betreffende namen in de Familienamenbank. Via de afkorting WFB2 open je de inleiding en de afkortingenlijst van Debrabanderes woordenboek. Wil je inzicht in de kwantitatieve verspreiding van de naam in België, klik dan rechts bovenin je scherm op het icoontje met de kaart van België. Als je dan de familienaam intypt (let daarbij wel op de correcte spelling, mét hoofdletters), krijg je een verspreidingskaartje van de naam te zien.

Zeeuwse namen

CBG Familienamen had al eerder de beschikking over Debrabanderes (nooit uitgegeven) ‘Woordenboek van de familienamen in Zeeland’ (WFZ). Ook de gegevens uit dat naslagwerk vind je terug in de Familienamenbank.